شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۵

تشريح برنامه‌هاي هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري

برنامه‌هاي هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي تشريح شد.

 

دبير اجرايي هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري گفت: هشتمين ملي همايش شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي در دوشنبه 24 بهمن ماه سال جاري برگزار خواهد شد.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ هومنباباپور با تشريح برنامه‌هاي اين همايش و بيان کرد: در اين روز شهردار قزوين، استاندار يا يکي از نمايندگان مجلس، دکتر پيران، دکتر ايازي معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري قزوين و مرتضي طلايي رئيس کمسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران سخنراني خواهند کرد.
وي با بيان اينکه در اين همايش دکتر مصطفوي، دبير شوراي عالي امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران؛ کريميان، مديرکل طرح‌هاي شهري شهرداري تهران و مهندس مشهدي زاده از ديگر سخنران اين همايش ملي هستند، افزود: همچنين در اين همايش دکتر فاضلي در زمينه ارزيابي تأثيرات فرهنگي- اجتماعي پروژه تخريب پل ري، دکتر سرور در زمينه ارزيابي تأثيرات فرهنگي- اجتماعي پروژه سراي محله، دکتر قادري در زمينه ارزيابي تأثيرات فرهنگي- اجتماعي پروژه بازيافت و دکتر پاک سرشت در زمينه ارزيابي تأثيرات فرهنگي- اجتماعي پروژه بافت فرسوده سخنراني خواهند کرد.
باباپور اضافه کرد: دکتر رضايي در زمينه ارزيابي تأثيرات فرهنگي- اجتماعي پروژه بوستان 2 هکتاري و مهندس کلاهي در زمينه ارزيابي تأثيرات فرهنگي- اجتماعي پروژه پياده راه ايراد سخنراني در اين همايش مي‌کنند.
گفتني است؛ در پايان همايش دبير اجرايي همايش گزارشي را در خصوص همايش فوق ارايه خواهد کرد و اين همايش در مرکز تربيت معلم شهيد رجايي برگزار خواهد شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط