دوشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۶

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

پلاک هاي خيابان 20 متري پونک تا 70 درصد سطح اشغال مصوب شد

پلاک هاي واقع در دور برگردان در خيابان 20 متري شرقي غربي پونک با نظر شهرداري تا 70 درصد سطح اشغال مصوب شد.

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با اعلام اين خبر که پلاک هاي واقع در دور بر گردان در خيابان 20 متري شرقي غربي پونک با نظر شهرداري تا 70 درصد سطح اشغال در جلسه کميسيون طرح تفصيلي مصوب شد، افزود :با توجه به در خواست و تقاضاي مالکين مبني بر احداث بنا در خيابان 20 متري شرقي – غربي پونک حداکثر تا همبادي پلاک هاي همجوار با 70 درصد سطح اشغال، موضوع در جلسه کميسيون طرح تفصيلي در تاريخ 22 دي ماه 90 مطرح و تقاضا بارعايت موارد فني و شهرسازي موافقت شد.
نظري پور با تاکيد بر اينکه اين مصوبه صرفا براي پلاک هاي واقع در دور بر گردان، مشروط به اينکه از همبادي پلاک مجاور پيشروي کنند، صورت گرفته است، اظهار كرد: تمامي متقاضيان مي توانند جهت صدور پروانه و اصلاح نقشه در پروژه هاي در دست احداث به مديريت منطقه سه شهرداري مراجعه کنند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط