جمعه ۱۳۹۰/۱۰/۱۶

توسط سازمان خدمات طراحي؛

طراحي سردرب و نگهباني منطقه 3 شهرداري قزوين به پايان رسيد

پروژه طراحي سردرب و نگهباني شهرداري منطقه 3 منطبق با صورتجلسه نشست معاونين و مديران توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به پايان رسيد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين، محمداسماعيل حافظي، مديرعامل اين سازمان از طراحي سردرب و نگهباني منطقه 3شهرداري  خبر داد و گفت: اين پروژه در ضلع جنوب منطقه 3 شهرداري با هدف ساماندهي و کنترل عبور و مرورها توسط حراست طراحي شده است.
حافظي، فضاي اين طرح را 50 مترمربع با سردربي به ارتفاع70/4 سانتي متر عنوان کرد و گفت: طرح نهايي پروژه در اوايل آبان ماه سال جاري به منظور بهره برداري به منطقه 3 شهرداري ارسال شده است.
لازم به ذکر است؛ پروژه طراحي سردرب و نگهباني شهرداري منطقه سه، توسط آزاده ابوالحسني، کارشناس سازمان خدمات طراحي شهرداري طراحي شده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط