سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۳

نظري پور ، معاون شهرداري قزوين:

در مجموعه همجوار بهشت حسيني سنگ تراشان به تصويب ماده پنج استان رسيد

طبق جلسه کميسيون طرح تفصيلي 22 آذر ماه سال جاري 10 واحدسنگ تراشي جهت سنگ تراشان در نظر گرفته شد.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري  قزوين گفت: طبق جلسه کميسيون طرح تفصيلي مورخه 22 آذر ماه سال جاري  10 واحد سنگتراشي جهت سنگتراشان در نظر گرفته شد.
فرزانه نظري پوراظهار كرد: به دنبال درخواست شهرداري قزوين از كميسيون طرح تفصيلي مبني بر احداث 10 واحد سنگ تراشي از طرح  اداري به تجاري واقع در بلوار جمهوري اسلامي ( زمين خدمات موتوري )، موضوع در کميسيون طرح تفصيلي مطرح و با احراي آن طبق كليه موارد فني و شهرسازي موافقت شد.

وي ياد آور شد: متقاضيان مي توانند براي صدور پروانه در اين محدوده به منطقه يك شهرداري قزوين مراجعه نمايند.

 

تصاویر مرتبط