یکشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۱

نظري پور، دبير همايش توسعه شهري:

سومين همايش توسعه شهري در قزوين برگزار مي‌شود

سومين همايش توسعه شهري با رويکرد اجتماعي- فرهنگي در اسفند ماه سال 90 در شهر قزوين برگزار مي‌شود.

 

فرزانه نظري پور، دبير هشتمين همايش شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري و معاون شهرسازي و معماري شهردار قزوين با بيان اين که سومين همايش توسعه شهري با رويکرد اجتماعي- فرهنگي در اسفند ماه سال 90 در شهر قزوين برگزار مي‌شود، افزود: اين همايش براي اولين بار در ايران با رويکرد اجتماعي- فرهنگي و به منظور بررسي نحوه مشارکت شهروندان در انتخاب و فرايند طراحي و اجراي پروژه‌هاي شهري و نيز توجه ويژه به هويت شهري برگزار مي‌شود.
نظري پور، با بيان اينکه اين همايش با تأکيد بر معماري اصيل اسلامي و ايراني در پروژه‌هاي شهري توسط شهرداري قزوين برگزار مي‌شود، گفت: تعدادي از دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالي کشور و دستگاه‌هاي اجرايي استان در برگزاري سومين همايش توسعه شهري مشارکت مي‌کنند.
وي در پايان اضافه کرد: علاقه مندان جهت ثبت نام با ارائه مقاله يا بدون آن مي‌توانند به آدرس الکترونيکي www.Qazvin.ir مراجعه کنند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط