جمعه ۱۳۹۰/۱۰/۰۹

هنرور، مدير هماهنگي امور اجرايي شهرداري قزوين:

تهيه نقشه هاي تاسيسات و شناسنامه معابر موجب هماهنگي علمي و حرفه در سطح شهر مي شود

کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهرداري قزوين در ابتداي راه است و سعي مي کند از همين ابتدا پيگير تهيه نقشه هاي تاسيسات و شناسنامه معابر باشد تا بتواند به صورت علمي و حرفه اي هماهنگي لازم را در سطح شهر ايجاد کند.

 

عليرضا هنرور مدير هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين با بيان اين مطلب در خصوص پيشرفت تهيه نقشههاي تاسيسات و بازنگري آنها به پيام شهر گفت: شبکه آبرساني قزوين مربوط به سالهاي دهه 40 است و حتي نقشه برخي بخشهاي شهر در دست نيست و در صورت وجود نيز غير قابل استفاده ميباشد و نياز به اصلاح و تصحيح دارد.
 وي تصريح کرد: اين شرکت در حال تهيه اين نقشهها است و برخي از نقشه هاو پروژه فاضلاب شهري به بانك اطلاعات اموراجرايي شهر تحويل شده است.
عليرضا هنرور ادامه داد: در حال حاضر در شرف دريافت نقشههاي مربوط به تاسيسات زيرزميني شرکت مخابرات هستيم و شرکت برق و شرکت گاز نيز توسط مشاوران ذي صلاح در خصوص تهيه نقشههاي تاسيسات خود اقدام نموده اند؛ در عين حال بايد بدانيم که نقشههاي تاسيسات شهري بايد با سامانه مختصات جهاني (UTM) منطبق باشد، در حالي که برخي از اين نقشهها فاقد اين قابليت مي باشند و بايد بازنگري شوند و همين امر سرعت کار را کاهش داده است. از سوي ديگر برخي تاسيسات زيرزميني مانند انهار جمع آوري آب هاي سطحي و شبكه آب خام فضاي سبز شهر قزوين و... نيز مربوط به سازمانهاي تابعه شهرداري است که بايد نسبت به تهيه نقشههاي آن اقدام گردد.
وي همچنين در خصوص پيشرفت تهيه شناسنامه معابر که شامل موارد مختلفي از جمله مشخص بودن عمر آسفالت معابر است، گفت:مشاور منتخب معاونت شهرسازي و معماري تهيه شناسنامه آسفالت معابر شهر را به اتمام رسانده و به اين حوزه ارسال كرده است كه بانك اطلاعات اين مديريت با همكاري مناطق شهرداري در حال تدقيق نمودن آن مي باشد كه پس از نهايي شدن نقشهها به ادرات خدمات رسان ابلاغ گردد، البته بايد توجه داشت که اين کميسيون در ابتداي راه است و سعي ميکند از همين ابتدا پيگير تهيه نقشههاي تاسيسات زيرزميني و شناسنامه معابر باشد تا بتواند به صورت علمي و حرفه اي هماهنگي ايجاد کند.
مدير هماهنگي امور اجرايي شهر در خصوص عملکرد مستقل برخي مجموعههاي شهرداري درايجاد هماهنگي، خاطر نشان کرد: تا همين ابتداي سالجاري اين کميسيون به عنوان کميته حفاري مشغول به کار بود که با پيگيري متوجه شديم طبق آيين نامههاي کشوري، نهادي با اين عنوان وجود ندارد بلکه «کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر» است که با بررسي و به روز رساني و بومي سازي دستور العملهاي مربوط به آن و تصويب شوراي شهر، اين کميسيون شکل گرفت، بنابراين به دليل آن كه در آغاز راه هستيم و اين مديريت تازه شكل گرفته است، تعدادي از مديران، آن گونه که بايد، هماهنگي و اطلاع لازم را در خصوص وظايف و ماهيت اين مديريت ندارند که البته بايد اطلاع رساني دقيق تري صورت بگيرد تا مديران مياني در کنار مديران ارشد از ذات اين نهاد مطلع شوند و همکاري ايده آل را داشته باشند.
وي در خصوص انتقاد مدير منطقه دو شهرداري قزوين از دستگاههاي خدمات رسان به دليل حفاريهاي بيش از حد با عنوان اضطراري، گفت: اين انتقاد، دقيق و به جا است، چرا که اين حفاريها در حال تبديل شدن به مشکل پيش روي شهر است. البته اين امر به دليل فرسوده بودن تاسيسات زيرزميني ميباشد که در صورت اصلاح شبکه توسط دستگاه ها، قابل حل است ضمن اينكه شهرداري نيز آماده هرگونه همکاري به منظور تسريع در اصلاح شبکهها به ويژه در بافت فرسوده مي باشد و نيز همراهي ساير نهادها مانند استانداري و... ضروري است.
مدير هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين در خصوص چگونگي آغاز به کار اين کميسيون گفت: طرحهاي سال جاري تمامي دستگاه اجرايي و خدمات رسان شهر در كميته فني پروژهها در معاونت فني و عمراني شهرداري قزوين مورد بررسي قرار گرفت، سپس در کميسيون هماهنگي امور اجرايي بعد از بررسي نهايي، برنامه هايي که مستلزم حفاري بود به تفکيک مناطق و دستگاهها به مديريت مناطق شهرداري اعلام شد و به گونه اي برنامه ريزي شد که اين طرحها با يکديگر تداخل نداشته باشند.
هنرور با تاکيد بر اينکه ماهيت کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر، هماهنگي بين تمام پروژههاي سطح شهر مربوط به زيرمجموعه شهرداري و يا نهادهاي ديگر است، اظهار کرد: البته امسال تجربه اول اين کميسيون بود، با اين وجود فعاليتهاي آن تاثير به سزايي در عدم تداخل طرحها و ايجاد نظم در سطح شهر داشت، اگرچه مواردي پيش ميآمد که بدون در نظر گرفتن ملاحظههاي لازم، مجبور ميشويم به حفاري و يا آسفالت قبل از حفاريها تن دهيم مانند مواردي که اصرار شهروندان باعث ميشد محله اي آسفالت شود، در حالي که قرار بر حفاري آن منطقه بود. اما در مجموع کاهش چنين مواردي حاصل عملکرد کميسيون و ايجاد هماهنگي بوده است که در سالهاي آينده اين مساله به وضوح براي شهروندان قابل مشاهده خواهد بود.
وي يکي از علل موفقيت در اين هماهنگي را مربوط به دستورالعمل هايي دانست که با توافق دو جانبه دستگاههاي خدمات رسان و شهرداري صورت ميگيرد، مانند انجام مرحله به مرحله حفاريها و دريافت مجوز، مشروط به اتمام مراحل پيشين و همچنين تحويل سريع آن به شهرداري که تاکنون مرتفع شده است.
مدير هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين، از شرکت آب و فاضلاب به عنوان يکي از بزرگ ترين دستگاههاي حفار ياد کرد و افزود: طرحهاي مربوط به اين شرکت در دو مرحله لوله گذاري اصلي و لوله گذاري انشعابات و با پيمانکاران متفاوت و تخصصي صورت ميگيرد که باعث طولاني شدن انجام حفاري آنها ميشود، اما از آنجا که هدف شهرداري و نيز ساير دستگاههاي خدمات رسان خدمت به مردم است و با توجه به تاکيد دايم شهردار بر جلب رضايت شهروندان، با تلاش وافر سعي در کاهش هر چه بيشتر مدت حفاري و تسريع در انجام پروژههاي اين چنيني داريم.
هنرور در پاسخ به انتقاد برخي از دستگاههاي خدمات رسان مبني بر چرايي دريافت هزينههاي مربوط به حفاري در هنگام صدور مجوز که تبديل به مانعي در تسريع فعاليتهاي دستگاهها ميشود، گفت: مطابق ماده 12 دستور العمل مصوب سال 67 کميسيون عالي هماهنگي امور اجرايي کشور بايد 75 درصد هزينه، هنگام صدور مجوز حفاري از دستگاهها توسط شهرداري دريافت شود و نمي توان از اين دستورالعمل سر باز زد. در ضمن گاه همين قانون به ضرر شهرداري تمام ميشود چرا که هزينه دريافتي بر اساس پيش فرضها است در حالي که غالبا در حين انجام عمليات ميزان حفاري بيشتر از ميزان اعلام شده است و هزينههاي اضافي هنگام ترميم آنها به شهرداري تحميل ميشود.
 
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط