یکشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۴

نظري پور، معاون شهرداري قزوين:

امکان تغيير کاربري پلاک‌هاي مسکوني خيابان شهيد بابايي قزوين فراهم شد

پلاک‌هاي بر خيابان شهيد بابايي حد فاصل ميدان‌هاي شهيد بابايي تا جانبازان با نظر شهرداري قزوين به صورت تجاري– مسکوني مصوب شد.

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با بيان اينکه طبق جلسه کميسيون طرح تفصيلي در بيست و دوم آذر ماه سال جاري، احداث بنا در پلاک‌هاي بر خيابان شهيد بابايي به صورت تجاري - مسکوني تصويب شد، افزود: با توجه به در خواست ساکنين اين خيابان و تقاضاي مديريت شهرداري مناطق دو و سه، مذاکراتي ميان شهرداري قزوين با دبيرخانه کميسيون طرح تفصيلي شهر صورت گرفت.
نظري پور، ادامه داد: نظر به طرح جامع شهر در اين محور در خصوص تغيير کاربري از مسکوني به تجاري- مسکوني در محدوده ميدان شهيد بابايي تا کانال آبرساني موضوع در کميسيون طرح تفصيلي مطرح و با احداث بنا در 3 طبقه مسکوني روي همکف تجاري (60 درصد سطح اشغال) به شرط تامين پارکينگ و احداث زيرزمين صرفا جهت تامين پارکينگ براي پلاک‌هاي حد فاصل ميدان شهيد بابايي تا بلوار معلم با رعايت موارد فني و شهرسازي و حقوق همسايگي با نظر شهرداري موافقت شد.
اين مقام مسئول در ادامه افزود: متقاضيان مي‌توانند براي صدور پروانه در اين محدوده به شهرداري منطقه دو مراجعه کنند.
اين مقام مسئول در خصوص محدوده حد فاصل کانال آبرساني تا ميدان جانبازان نيز دگفت: در همين کميسيون مصوبه‌اي اخذ و مقرر شد در خصوص پلاک‌هاي واقع در محور خيابان با نظر شهرداري تغيير کاربري از طرح مسکوني به تجاري - مسکوني با لحاظ کردن 3 طبقه مسکوني در حد 60 درصد روي همکف تجاري با سطح اشغال 80 درصد توافقات صورت گرفته و زير زمين نيز جهت تامين پارکينگ پلاک‌ها احداث شود.
وي اظهار کرد: متقاضيان مي‌توانند براي صدور پروانه در اين محدوده به شهرداري منطقه سه مراجعه کنند.
پايان پيام

تصاویر مرتبط