سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۸/۱۷

اولين جلسه كارگروه امكان سنجي تونل مشترك تاسيسات شهري قزوين برگزار شد

اولين جلسه كارگروه امكان سنجي تونل مشترك تاسيسات شهري قزوين در شهرداري قزوين و با حضور نمايندگان ادارات برگزار شد.

 

دبير كارگروه امكان سنجي تونل مشترك تاسيسات شهري گفت: يكي از برنامه هاي بلندمدت كميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر، پيگيري امكان سنجي تونل مشترك تاسيسات شهري است كه در سومين جلسه كميسيون هماهنگي شهر نيز اين موضوع مصوب ومقرر شد كه دبيرخانه كميسيون نسبت به راه اندازي اين كار گروه اقدام کند.
مسئول بانك اطلاعات امور اجرايي شهر افزود: با ادارات مختلف جهت معرفي نماينده مكاتباتي صورت پذيرفت و بعد از تكميل شدن اعضاي كارگروه ، اولين جلسه برگزار شد.
شادمهاني افزود: در اين جلسه نمايندگان ادارات مختلف، ديدگاه هاي خود را بيان كردند و ايجاد تونل مشترك تاسيسات شهري را از جمله ضروريات شهر عنوان كردند و خواستار كمك هاي دولت در زمينه ايجاد تونل مشترك تاسيسات شهري شدند.
وي در پايان گفت: به منظور آگاهي بيشتر نمايندگان تمامي دستگاه ها از نمونه ها ي اجرا شده در سطح كشور مقرر شد, دبيرخانه كارگروه در جلسه آينده نسبت به دعوت از يكي از مشاوران ذي صلاح كه تجربه اجراي چنين پروژه اي را داراست اقدام کند.
شايان ذكر است كه اين جلسات به صورت ماهانه برگزار خواهد شد.
پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط