سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۸/۱۰

اولين جلسه از سري سوم کارگروه قزوين + 20 برگزار شد

اولين جلسه از سري سوم کارگروه قزوين + 20 با هدف رسيدگي به وضعيت شهر و نگاه به آينده قزوين با حضور متخصصان، کارشناسان شهري و مدعوين جديد اين کار گروه برگزارشد.

 

در اين جلسه مسعود نصرتي، شهردار قزوين با اشاره به نتايج مثبت جلسات قزوين +20 که در دو سال و نيم گذشته برگزارشد, گفت: بسياري از پروژه‌هايي که افتتاح شد و يا در حال اجراست و يا در دستور کار آتي قرار دارد، خروجي جلسات و نشست‌هاي مختلف همين کار گروه است.
نصرتي با بيان اينکه پس از نظر سنجي‌هاي مختلف ترکيب 60 نفره اين کار گروه، تبديل به کار گروه‌هاي کوچک‌تر شده، نظر سنجي‌ها را غربال کرده و در نهايت به 20 سرفصل پروژه رسيدند، گفت: پس از اعلام نظر کار گروه، پروژه‌هاي نهايي شده در تامين بودجه لحاظ و اقدامات بعدي آغاز شد.
وي پشتيباني و ايجاد محيط امن در شهر و اعتماد سازي ميان سرمايه گذاران را از مهم‌ترين نتايج اين کار گروه دانست و با اشاره به اينكه هم اکنون تعدادي از پروژه‌هاي شهرداري افتتاح شده و يا در مرحله احداث مي‌باشد،گفت: توجه و بررسي به معضلات و مشکلات احتمالي ايجاد شده ناشي از افتتاح پروژه‌ها ضروري است, بنابراين در اين موقعيت زماني حضور کارگروه قزوين+20 با رويکرد جديد بسيار کارساز خواهد بود.
شهردار قزوين با اشاره به تلاش فراوان کار گروه قزوين+20 شهرداري قزوين براي برنامه ريزي و تامين مالي پروژه‌ها در بدترين شرايط اقتصادي که بر کشور به خصوص شهرداري‌ها (به دليل رکود ساخت و ساز) حاکم بود، اظهار کرد: موضوعات و مباحث جديد در خصوص تامين مالي هست که نياز به همراهي و حمايت دارد، بديهي است که با وصول عوارض نوسازي، پسماند و کسب و پيشه مي‌توان شهر را اداره کرد، اما ايجاد تحول ممکن نيست.
وي با اظهار اينکه خوشبختانه توقع شهروندان افزايش پيدا کرده و آن‌ها خواستار برنامه و اقدامات گسترده‌تري از شهرداري قزوين هستند، اعلام کرد: از اين پس شهرداري براي پيشبرد اهداف خود و بهبود وضعيت زندگي در شهر قزوين نياز به همراهي و تعامل بيش از پيش ساير ادارات و دستگاه‌ها دارد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط