دوشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۰۲

با هدف افزايش جلوه هاي بصري؛

حاشيه کانال آب طالقان قزوين زيباسازي مي شود

پروژه طراحي زيباسازي حاشيه کانال آب طالقان قزوين توسط سازمان خدمات طراحي به پايان رسيد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين، محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل اين سازمان افزود: محدوده طراحي اين پروژه از چهارراه دانشگاه تا بلوار نوروزيان در امتداد حاشيه کانال آب طالقان به طول يك هزار متر است.
حافظي با بيان اينكه زيباسازي حاشيه کانال آب طالقان با دو رويکرد طراحي شده است، گفت: در رويکرد اول استفاده مجدد از آب کانال که در سه فصل سال موجود است، مد نظر بود كه از طريق نصب فواره هايي به ابعاد 2×5، با فاصله هاي 70 متري که در طول کانال تکرار مي شود، فضاي خاطره انگيز در حال حرکت ايجاد خواهد كرد.
وي رويکرد دوم را زيباسازي ترانشه خاکي که به اصطلاح برم گفته مي شود، عنوان و اظهار كرد: در اين روش با قرارگيري يکسري بلوک هاي بتني رنگي با ابعاد 10×40×40 که به صورت پله اي در طول مسير قرار گرفته و نورپردازي خاصي که در ارتفاع بلوک ها انجام مي شود، زيباسازي منظر و محيط شهري حاشيه کانال در شب صورت كي گيرد.
مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري ادامه داد: با توجه به محدوديت هايي از قبيل خطر ريشه گرفتگي ديوار بتني کانال و افتادن مأموران سازمان هاي پارك ها و فضاي سبز يا آب منطقه براي لايروبي کانال، که در طول حاشيه کانال و در قسمت ترانشه خاکي وجود داشت، سعي شد طراحي زيباسازي حاشيه کانال طوري انجام شود که محدوديت هاي موجود در مسير را پوشش دهد.
لازم به ذكر است؛ پروژه طراحي زيباسازي حاشيه کانال آب طالقان قزوين توسط مريم سعادت پور، كارشناس سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين طراحي شده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط