پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۸

وزيري نژاد, مدير عامل سازمان فرهنگي - ورزشي شهرداري:

شهرداري قزوين عضو شوراي راهبردي نمايندگان جوان کلانشهرها شد

در اولين نشست نمايندگان جوان کلان شهرها و مراکز استان ها قزوين به عنوان يکي از هفت عضو شوراي راهبردي اين نشست برگزيده شد.

 

مدير عامل سازمان فرهنگي - ورزشي شهرداري قزوين گفت: در اين نشست که به مدت سه روز با حضور نمايندگان 26 شهر کشور و به ميزباني خانه شهرياران جوان سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران برگزار شد شهرهاي تهران، مشهد، شيراز، بندر عباس، ساري و کرج ديگر اعضاي اين شورا شناخته شدند.
سعيد وزيري نژاد هدف از تشکيل اين شورا را پيگيري مطالبات و برنامه ريزي هاي مصوب نشست مذکور خواند و ادامه داد: با تشکيل شوراي راهبردي به صورت هر دو ماه يکبار، از اين پس نشست نمايندگان جوان همه اين 26 کلانشهر و مرکز استان تنها در صورت تشخيص شوراي راهبردي مبني بر لزوم حضور آنان برپا خواهد شد.
مدير عامل سازمان فرهنگي - ورزشي شهرداري قزوين برپايي نمايشگاهي با مشارکت تمامي مراکز استان ها را در تهران از مصوبات اولين نشست نمايندگان جوان عنوان کرد و افزود: معرفي خرده فرهنگ ها و آداب و رسوم مناطق مختلف کشور با محوريت جوانان، هدف اصلي اين نمايشگاه خواهد بود که به منظور کسب تجربه توسط جوانان از طريق يک فعاليت محلي و گروهي صورت مي گيرد.
وزيري نژاد با تاکيد بر اينکه امروزه شهرداري ها به دنبال جلب مشارکت شهروندان در مديريت شهر هستند خاطرنشان کرد: از آنجا که بخش اعظم جمعيت شهرها را قشر جوان تشکيل مي دهد شهرداري ها مي توانند از طريق برگزاري اجلاس نمايندگان جوان شهر ها جهت بررسي چگونگي بهره گيري از نظرات، ظرفيت ها و توان جواني اين قشر براي رسيدن به مديريت بهينه شهري تصميم گيري و برنامه ريزي نمايند.
وي تصريح کرد: سازمان فرهنگي ورزشي قزوين در راستاي تحقق اهداف اين نشست طرح هاي متنوعي را براي بهره مندي از اين فرصت ها در دست مطالعه دارد که طرح سفيران شهروندي براي مقاطع مختلف دانش آموزي، همياران گردشگر و نيز طرحي مشابه خانه شهرياران جوان تهران در قزوين از جمله آن ها هستند.
مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي تعداد زياد دانشگاه و جمعيت فراوان قشر دانشگاهي را در قزوين از امتيازات اين شهر و فرصت هاي شهرداري قزوين در زمينه رسيدن به مديريت موفق شهري برشمرد.
وزيري نژاد ضمن يادآوري نامه نگاري هاي صورت گرفته از سوي اين سازمان با دانشگاه ها و ساير نهاد هاي مرتبط با جوانان در قزوين خواستار همکاري جوانان و دانشگاهيان در ارائه طرح هاي مختلف آنان در زمينه مديريت شهري و اداره محلات توسط شهروندان شد.
وي تاکيد کرد: به طور قطع طرح هاي ارزنده اي که ازسوي علاقه مندان به اين سازمان ارسال مي شوند مورد توجه قرار گرفته و اقدامات لازم براي اجراي آن ها انجام خواهد شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط