چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۰

منجم، رييس اداره روابط عمومي شهرداري خبرداد:

فروش اوراق تراکم سيال شهرداري قزوين با شرايط استثنايي

به مناسبت اعياد قربان تا غدير اوراق تراکم سيال توسط شهرداري قزوين با شرايط استثنايي به فروش مي رسد.

عليرضا منجم، رئيس اداره روابط عمومي شهرداري قزوين گفت: اوراق تراکم سيال با هدف رونق ساخت و ساز در شهر قزوين، ايجاد انگيزه و تشويق به پرداخت نقدي عوارض مازاد بر تراکم ساختمان و خريد مازاد بر تراکم پس از تصويب شوراي اسلامي شهر با سود مشخص در شعب بانک شهر قزوين ارايه مي شود.
منجم افزود: فروش اوراق تراکم سيال كه با مبالغ 10، 20، 30، و50 ميليون ريالي در فاصله زماني اعياد قربان تا غدير عرضه مي شود، قابل انتقال به غير بوده و خريدار مي تواند تا پايان سال 1392 نسبت به بهره برداري از اين اوراق اقدام كند.
وي اظهاركرد: در صورت عدم استفاده از اوراق خريداري شده، خريداران مي توانند از طريق اداره درآمد شهرداري نسبت به باز پس گيري مبالغ خود برمبناي سود سالانه، به صورت روز شمار از بانک عامل اقدام كنند.
پايان پيام
 
 

تصاویر مرتبط