سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۹

حاج سيد جوادي، مدير طرح تفصيلي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري:

تجميع قطعات ريز دانه در بافت هاي فرسوده انجام مي شود

طي مصوبه اي تجميع قطعات و جلوگيري از قطعات ريز دانه دربافت هاي فرسوده در امر نوسازي به تصويب رسيد.

 

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ سيد حسين حاج سيد جوادي مدير طرحهاي تفصيلي شهرداري قزوين با اعلام اين خبر افزود:در راستاي تشويق در امر ساخت وساز و با عنايت به تصميمات متخذه طي بند 21 كميسيون طرح تفصيلي مورخه دوم شهريور سال 90 شهر قزوين مقرر گرديد براي پلاكهاي كه در بافت فرسوده در گذرهاي 16 متر به بالا قرار دارند و بعد از تجميع به بالاي 500مترمربع ميرسند احداث بنا در آنها به صورت 4 طبقه روي پيلوت در سطح اشغال مجاز و رعايت عدم سايه اندازي و اشرافيت صورت گردد .
وي اظهار کرد: اين مصوبه نقش بسزايي در تجميع قطعات و جلوگيري از قطعات ريز دانه دربافت هاي فرسوده و ايجاد انگيزه و تشويق در امر نوسازي داشته و مديريت شهرداري را همراهي خواهد نمود .

 پايان پيام

تصاویر مرتبط