پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۷

نصرتي، شهردار قزوين خبر داد؛

احداث بنا در باغات حريم شهر قزوين

احداث بنا در باغات قزوين در کارگروه تخصصي امور زيربنايي استان قزوين تصويب شد.

 

مسعود نصرتي، شهردار قزوين گفت: احداث بنا در باغات قزوين در کارگروه تخصصي امور زيربنايي استان قزوين تصويب شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ نصرتي افزود: طبق بند 30 صورت جلسه کارگروه تخصصي امور زير بنايي استان در تاريخ 16 اسفند93 شهروندان مي‌توانند تا پايان خرداد 94 براي احداث بنا در باغات قزوين در مناطق مجاز واقع در حريم شهر قزوين مطابق دستورالعمل سازمان امور اراضي کشور، بررسي و صدور موافقت از سوي مديريت امور اراضي استان قزوين و در نهايت صدور پروانه ساختماني از سوي شهرداري قزوين اقدام کنند.
وي بيان کرد: شهروندان مي‌توانند تا پايان خرداد 94 براي احداث بنا در باغات حريم شهر قزوين با سطح اشغال 20متر مربع در اراضي هزار و 500 تا 2هزار و 500متر مربع،(حداکثر در دو طبفه) و با سطح اشغال 40متر مربع در اراضي 2هزار و 500 تا 5هزار متر مربع(حداکثر در دو طبقه) و با سطح اشغال 60متر مربع در اراضي 5هزار تا 10هزار متر مربع( حداکثر در دو طبقه) اقدام کنند.
نصرتي افزود: همچنين شهروندان مي‌توانند تا پايان خرداد 94 براي احداث بنا در باغات قزوين با سطح اشغال 80متر مربع در اراضي 1تا 2.5هکتار ( حداکثر در سه طبقه)، با سطح اشغال 100مترمربع در اراضي 2.5 تا 5 هکتار (حداکثر در سه طبقه) و با سطح اشغال 120متر مربع در اراضي 5تا 10هکتار (حداکثر در سه طبقه) اقدام کنند.
وي تاکيد کرد: اراضي واقع در باغستان سنتي قزوين و طرفين محورهاي مواصلاتي در حد حريم راه‌ها شامل اين مصوبه نيستند.
اين مقام مسوول بيان کرد: شهروندان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر به واحد شهرسازي مناطق سه گانه شهرداري قزوين مراجعه کنند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط