دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۱

باباپور، عضو هيات مديره سازمان خدمات طراحي شهرداري:

شهروندان از مزاياي طرح تفصيلي و طرح جامع زيباسازي شهر بهره‌مند مي‌شوند

براساس ضوابط كلي طرح جامع، نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري، وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و اولويت‌هاي مربوط به مناطق، توسعه و حل مشكلات شهري و... تدوين مي‌شود.

 

هومن باباپور، كارشناس ارشد سازمان و عضو موظف هيات مديره سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: طرح تفصيلي شهر و طرح جامع زيباسازي شهر قزوين از جمله طرح‌هاي مهم و استراتژيك شهرداري است.
باباپور با اعلام اينكه طرح‌هاي تفصيلي شهر بعد از تدوين طرح جامع شهر صورت مي‌گيرد، افزود: طرح تفصيلي، طرحي به شمار مي‌رود كه براساس معيارها، ضوابط كلي طرح جامع، نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري را در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها، وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت، تراكم واحدهاي شهري، اولويت‌هاي رمربوط به مناطق، توسعه و حل مشكلات شهري و... در آن تدوين مي‌شود.
وي با بيان اينكه قرارداد تهيه طرح تفصيلي شهر قزوين در 2 سال و با اعتبار 300 ميليون تومان به يك شركت مشاور داراي رتبه و تجربه واگذار شده است، گفت: در كليه مراحل تدوين با كليه نهادهاي شهري خدمات رسان ارتباط پويا و مستمري برقرار شده است و از نتايج اين طرح همگان بهره‌مند مي‌شوند.
عضو هيات مديره سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از تدوين طرح جامع زيباسازي شهر قزوين به عنوان اولين شهر در كشور خبر داد و افزود: با توجه به اينكه تعريف دقيق كارشناسي و داراي حدود و اندازه از زيباسازي شهري و عناصر مرتبط با آن وجود نداشت، شهرداري قزوين با پژوهشكده فرهنگ و هنر دانشگاه تهران براي اين طرح قراردادي 18 ماهه با اعتبار اوليه 70 ميليون تومان منعقد كرد.
باباپور با اظهار اينكه در تدوين طرح زيباسازي شهر قزوين در نهايت براي مبلمان شهري، نورپردازي‌ها، سيما و منظر شهري، نماهاي ساختمان‌ها، تبليغات شهري، تبليغات موقتي، تبليغات كاغذي، تجهيزات پاركي، معابر، پياده‌روها، ورودي‌ها و... تعيين تكليف مي‌شود، ادامه داد: در اين طرح، برنامه‌هايي براي حذف نازيبايي‌هاي موجود ارايه مي‌گردد كه با حذف آن، زيبايي‌هاي موجود مشخص‌تر خواهد شد.
پايان پيام 

تصاویر مرتبط