پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۲

در آييني به طور رسمي؛

آرش رشوند آوه، سرپرست سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين شد

در آييني باحضور معاون اداري و مالي شهرداري قزوين و مشاور اجتماعي شهردار قزوين، آرش رشوند آوه به طور رسمي سرپرست سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين شد.

 

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين اللمل شهرداري قزوين؛ سيد تقي مجابي معاون شهردار قزوين در آيين معارفه آرش رشوند آوه به عنوان سرپرست جديد سازمان و عليرضا خزائلي مدير عامل سابق سازمان که به جايگاه معاون شهردار ارتقا پيدا کرد، گفت: چرخش نيروهاي کارشناس و متبحر در شهرداري موجب تبادل اطلاعات و در نهايت ارتقاي سازماني خواهد شد.
وي ارتقاء همکاران و رسيدن به سطوح مديريت از داخل مديريت شهري را از سياست هاي مجموعه اعلام کرد، افزود: کار جمعي و تقسيم کار در جهت رسيدن به اهداف مجموعه مديريت شهري ضرورت دارد.
مجابي تصريح کرد: سياست مديريت شهري براي راهبري مجموعه انتخاب مديران از مجموعه کارکنان داخل است و اين تجربه را در اين چند سال داشته ايم و بسياري از عزيزان از کارشناسي به رياست و سپس به مديريت در مجموعه ارتقا داشته اند که اميدوارم عليرغم فراز و نشيب هاي اين انتصابات همکاران جديد بتوانند در ايفاي نقش خود موفق عمل کنند.
شايان ذکر است؛ آرش رشوند آوه دانش آموخته مهندسي عمران است و جانشين مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر، معاون عمران سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري، نماينده اين سازمان در کميته فني ترافيک استان قزوين، مسئول پيگيري امور عمراني و اجرايي سازمان تاکسيراني قزوين، سرپرست ترمينال ھاي سازمان پايانه ھاي مسافربري شھرداري قزوين، عضو کميسيون تحويل و معاملات متوسط سازمان نوسازي و بھسازي شھر قزوين، مدير طرح و برنامه و سرمايه گذاري سازمان نوسازي و بھسازي شھر قزوين، عضو کميته آموزش سازمان نوسازي و بھسازي شھر قزوين بوده  است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط