چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

فدائی فر:

پاسخ به 2523 درخواست شهروندان مبنی بر اخذ استعلامات

کیومرث فدائی فر، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: در سه ماه اول سال جاری شهرداری قزوین به 2هزار و 523 درخواست شهروندان، مبنی بر اخذ استعلامات پاسخ داده است.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ فدائی فر افزود: بیشترین استعلامات اخذ شده از شهرداری قزوین در منطقه سه با هزار و 13 درخواست بوده است.

معاون شهردار قزوین در ادامه به میزان صدور دستور تهیه نقشه در بهار 1400 اشاره و بیان کرد: در این مدت دستور تهیه 182 نقشه صادر شده است.

این مقام مسئول نیز گفت: در فروردین ماه دستور تهیه 52 نقشه، اردیبهشت ماه 60 نقشه و خرداد ماه 70 نقشه صادر شده است.

وی بیان کرد: بیشترین دستور تهیه نقشه در منطقه سه با 82 مورد بوده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط