سخن معاون

شهرنشینی یکی از چالش های بزرگ زمان ماست، این روند شتابان از شهرنشینی اتفاقی گریز ناپذیر بوده و همواره مورد دغدغه مسئولان، مدیران شهری و متخصصین امر می باشد . شهرنشینی می‌بایست به شیوه ای توسعه یافته و هدایت گردد که منجر به پایداری و پویایی فرم شهر گردد از این رو نگاهی به گذشته و ایجاد تحولات لازم در آن و استفاده از دیدگاه های نظری جدید و رویکردهای نوین در روند تهیه ، بررسی ، تصویب طرح های توسعه شهری و ضوابط و مقررات حاکم بر آنها و نظارت مضاعف در امور مرتبط با ساخت و ساز شهری به روش های صحیح کنترل و هدایت ساخت و ساز ها ضروری به نظر می رسد ، با این وصف توسعه شهر لازم است براساس اصول و قوانین صحیح و کاربردی و با توجه به قابلیت های اجتماعی – اقتصادی، فرهنگی و . ..  شهر می باشد، از جمله نتایج حاصل از این امر ساماندهی بافت های موجود شهری با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، و . . . و همچنین به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخگویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری و به تدریج ارتقاء سیمای شهر از نظر معماری و شهرسازی خواهد بود. 

حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین تمام تلاش خود مبنی بر نظارت و برنامه ریزی دقیق در روند شهرسازی و  معماری به ویژه در روند تهیه طرحهای توسعه شهری متناسب با نیاز های عمومی جامعه ، صدور پروانه های ساختمانی و به طور کلی ارتقا و بهبود كيفيت زندگي شهری کلیه شهروندان از تمامی اقشارجامعه و علی الخصوص تحقق پایداری در شهر را خواهد کرد و امید است  بتوان با تکیه بر مشارکت جمعی شهروندان و با بهره گیری از دانش روز گام هایی موثر در راستای  پیشرفت شهر تاریخی – فرهنگی قزوین برداشته و روز به روز به اهداف والای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهری نزدیکتر گردیم.  

 

                                                                                                                   سید محمد علمی

                                                                                                            معاون شهرسازی و معماری