آشنايي با معاون

متولد: 1351

 

تحصيلات: 

- دکترای  کارآفرینی

- كارشناسي ارشد مديريت فن آوري اطلاعات  از داشگاه شهيد بهشتي

- ليسانس رياضي ،كاربرد در كامپيوتر   IT

 

سوابق كاري:

  • مسئول سايت كامپيوتر شهرداري قزوين ازسال 1374 تا 1378
  • مسئول كامپيوتر شهرداري منطقه دو از سال  1378 تا 1383
  • معاون مديريت منطقه دو شهرداري قزوين از سال 1383 تا 1389
  • مدير درآمد شهرداري قزوين از سال1389 تاكنون