آشنايي با معاون

نام نام خانوادگي: مهندس حمید ضیائی

متولد: 1352

تحصيلات: کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری

سوابق كاري:

 1. - سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین – از تاریخ 02/25/ 98
 2. - رئیس شورای اجرایی شهر دوستدار کودک از تاریخ 98/07/20
 3. - رئیس هیت مدیره سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین از سال 1398
 4. - رئیس هیت مدیره سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین از سال 1398
 5. - رئیس هیت مدیره سازمان زیباسازی شهرداری قزوین از سال 1398
 6. - دبیر گروه کاری آموزش و اطلاع رسانی حقوق کودک (1398/09/11)
 7. - مدیر تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری – (1397تا 1398)
 8. - قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری- (1394تا 1396)
 9. - مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها معاونت شهرسازی و معماری - ( 1386 تا  1396)
 10. - مدیر طرح‌های تفصیلی و اجرایی معاونت شهرسازی و معماری- (1384 تا 1386)
 11. - مدیر پروژه پارکینگ مهر و ماه در سازمان حمل و نقل و ترافیک– (1396 تا 1397)
 12. - عضو کمیته راهبردی سیستم جامع شهرسازی سازمان فن آوری و اطلاعات شهرداری – (1395 تا 1396)
 13. - عضو کارگروه تدوین سند بازآفرینی استان قزوین – (1395 تا   1396 )
 14. - عضو کارگروه ایمنی و آتش نشانی شهرداری قزوین – (1394 تا  1396 )
 15. - عضو کمیته فنی کمیسیون حقوقی شهرداری قزوین – (1394)
 16. - نماینده شهرداری قزوین در کمیته نظارت بر ایمنی کارگاه های ساختمانی اداره کل کار و امور اجتماعی – (1394 تا 1396)
 17. - مدیر پروژه عوارض بر پروانه های ساختمانی – (1392)
 18. - عضو گروه توافقات املاک شهرداری– (1391)
 19. - عضو کمیسیون بهینه سازی مصرف انرژی (مبحث 19) سازمان نظام مهندسی – (1390تا   1395 )
 20. - نماینده و مسئول کمیته سیستم مدیریت کیفیت معاونت شهرسازی و معماری – (1389 تا 1390)
 21. - نماینده شهرداری و عضو کارگروه آلودگی هوای استان قزوین واقع در اداره محیط زیست – (1389 تا 1396)
 22. - نماینده شهرداری در جلسه های کمیسیون بند پنج سینماهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی– (1388 تا 1396)
 23. - عضو کارگروه تخصصی "قزوین+20 " – (1388 تا 1395)
 24. - نماینده شهردار در اجرای پروژه  پل ولایت و بلوار جنوب – (1388 تا 1389)
 25. - نماینده شهرداری در جلسه های هسته مرکزی کمیته کنترل نظارت و اجرا و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان قزوین – (1387تا 1396)
 26. - مسئول دفتر بهینه سازی مصرف انرژی – (1387 تا  1395)
 27. - نماینده شهرداری قزوین در جلسه های کمیته فنی کمیسیون ماده پنج –  اداره کل راه و شهرسازی (1385 تا 1386)
 28. - ارزیاب اداره املاک شهرداری قزوین – (1385 تا 1394)
 29. - نماینده شهرداری قزوین در کارگروه کارشناسی طرح های هادی و روستایی – (1384تا 1396)
 30. - عضو گروه کارشناسان(توافقات) شهرداری قزوین – (1384 تا 1396)
 31. - نماینده فنی شهرداری در کمیسیون ماده صد شهرداری و شرکت در همه جلسه های آن – (1383 تا 1396)
 32. - عضو کمیته فنی شهرداری در معاونت شهرسازی و معماری – (1383 تا 1396)
 33. - کارشناس معاونت شهرسازی و معماری (1382 تا 1384)
 34. - کارشناس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری قزوین – (1381 تا 1382)