مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها و عملکرد مهندسین ناظر

مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها و عملكرد مهندسين ناظر

هدف: هماهنگي در اجرای ضوابط و مقررات مصوب به طور يكسان در سطح شهر، برنامه‌ريزي و تمهيدات ويژه و سياستگذاري فعاليت ادارات حوزه ها و شهرسازي مناطق در خصوص كنترل نقشه ها و نظارت بر عملكرد مهندسين ناظر و برخورد با تخلفات ساختماني از اهداف این مدیریت است و داراي سه اداره تحت عناوين اداره كنترل نقشه ها و معيارها، اداره رسيدگي به تخلفات ساختماني و اداره نظارت بر ساخت و سازها و عملکرد مهندسين ناظر است.

 

- اداره نظارت بر ساخت و سازها و عملكرد مهندسين ناظر

          اداره نظارت بر ساخت و سازها و عملكرد مهندسين ناظر بعنوان يكي از ادارات مديريت هماهنگي و  نظارت بر ساخت و سازهای حوزه معاونت شهرسازي و معماري قزوين به منظور نظارت بر ساخت و سازهاي شهر قزوين و همچنين كنترل و نظارت بر عملكرد مهندسين ناظر مشغول به فعاليت مي‌باشد كه اهم فعاليت اين اداره به شرح زير است:

- بازديدهاي تخصصي از كليه ساختمانهاي در حال ساخت شهر قزوين براساس گزارش مهندسين ناظر و پس از دريافت گزارش ناظر صورت مي‌گيرد ضمن اين بازديدها نحوه ارسال گزارش از نظر زماني و كنترل صحت گزارش براساس وضع موجود ساختمان در حال اجرا مورد بررسي قرار گرفته در صورت عدم گزارش يا تأخير در ارسال گزارش و يا ارائه گزارش غير واقع اقدامات بعدي درخصوص معرفي مهندس ناظر  به كميته كنترل نظارت و اجرا (موضوع ماده 35 قانون نظام مهندسي) و يا شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي استان(مطابق تبصره 7 از ماده 100 قانون شهرداریها)  انجام مي‌گيرد.

- همچنین کارشناسان این اداره در حین بازدید از سطح شهر، موارد مورد نظر در خصوص ساختمان های رویت شده دارای تخلف و یا ایرادات فنی اجرایی(مباحث مقررات ملی ساختمان  بویژه كنترل كف و بر ساختمانهاي تحت اجرا ، شناسايي پروژه هاي داراي سد معبر ، شناساي پروژه هاي فاقد پروانه ، شناسايي معظلات ايجاد شده در نماي ساختمانها و سيماي شهري ، ..... ) را با هدف شناسايي معظلات و ايجاد راهكارهاي اجرايي جهت رفع معظلات ساخت و سازهاي شهري کنترل و اقدامات اشاره شده را انجام خواهند داد.

- لازم به ذکر است از نیمه دوم سال 1397 جهت تسهیل در امر ارسال گزارش ،امکان ارسال الکترونيکی گزارش توسط ناظرین محترم در کلیه ساعات و ایام هفته فراهم شده است.

- رسيدگي بر عملكرد مجريان ذيصلاح در راستاي همكاري با سازمان مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان از ديگر فعاليت‌‌هاي اداره نظارت مي‌باشد كه تخلفاتي چون اجراي غيرفني ساختمان براساس گزارش ناظر يا كارشناس اداره نظارت، اجراي مازاد بر پروانه و نقشه‌هاي مصوب،

- عدم حضور و فعاليت كافي در اجراي پروژه براساس گزارش ناظر يا شكايت مالك و ... در دستوركاري اين اداره قرار دارد از اهداف پیگیری این موضوع واقعي‌تر شدن هر چه بيشتر حضور مجريان در اجراي پروژه‌هاي شهري و كيفي شدن اجراي ساختمان براساس وظایف مجريان ذيصلاح مي‌باشد.

-هماهنگي و تعامل با اداره اجرائيات در جلوگيري از تخلفات شناسايي شده توسط كارشناسان حوزه يا براساس گزارش مهندسين ناظر از ديگر فعاليت‌هاي اداره مي‌باشد كه در قدم بعدي تعامل لازم با دبيرخانه كميسيون ماده صد شهرداري به منظور رسيدگي سريع‌تر به تخلفات ساختماني در دستور كار اين اداره قرار مي‌گيرد.

- انجام بازديدهاي مشترك همراه كميته كنترل نظارت و اجراي سازمان نظام مهندسي بر مبناي موضوع ماده 35 قانون نظام مهندسي و شركت  نماينده‌گاني از اين حوزه درجلسات تخصصي هسته مركزي و گروه كميته كنترل نظارت و اجرا بصورت هفتگي صورت مي‌گيرد كه اين موضوع در راستاي ارتباط هر چه بيشتر اداره نظارت بر عملكرد مهندسين ناظر و سازمان نظام مهندسي و سازمان مسكن و شهرسازي مي‌باشد.

- تشکیل کارگروه ایمنی وانجام بازدید های مشترک با کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از مجتمع ها و ساختمان های بلند مرتبه جهت اجرای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حریق)  بصورت دوره ا ی و ابلاغ گزارش بازدید و موارد اصلاحی به مدیر و یا مالک پروژه و پیگیری موارد از جمله اقدامات این اداره است.

- انجام بازديدهاي مشترك همراه كميته نظارت بر ايمني كارگاههاي ساختماني متشكل از نمايندگان نظام مهندسي،بازرسي كار و شهرداري در جهت ارتقاء سطح ايمني كارگاههاي ساختماني و اخذ تصميم در خصوص چگونگي اجراي مقررات ايمني در كارگاه ، پيشگيري از وقوع حوادث ناشي از كار و بازرسي ادواري از كارگاههاي ساختماني و همچنين ايجاد زمينه مناسب با هماهنگي ساير ارگانهاي مرتبط در جهت آموزش ايمني كارگاهي در سطوح كارگران ، معماران  و مهندسين .

- شرکت در جلسات تخصصی چون کارگروه سیما و منظر شهری ، پدافند غیر عامل ، مناسب سازی معابر و فضاهای شهری جهت استفاده معلولین و کم توانان جسمی و حرکتی ، ... از دیگر فعالیتهای این اداره بوده که در راستای پیگیری و اجرایی شدن موضوعات مرتبط مکاتبات ، جلسات و دوره های آموزشی توسط این اداره برنامه ریزی و انجام می گیرد.

 

- اداره رسیدگی به تخلفات ساختمانی(کمیسیون ماده صد)

کمیسیون ماده صد مرجع صالح رسیدگی و صدور رای جهت تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم مصوب شهر می‌باشد. در ضمن کمیسیون با اختیارات قانونی که دارد اهرم اجرایی شهرداری در امر نظارت بر ساخت و ساز و جلوگیری از احداث بناهای خلاف مقررات شهرسازی، فنی، بهداشتی و بدون پروانه می‌باشد.

گفتنی است؛ کمیسیون ماده صد پس از بازدید ماموران شهرداری و گزارش‌هایی که در فرم مخصوص مرسوم به فرم خلاف تنظیم و جهت تصمیم‌گیری به کمیسیون ماده صد ارسال و رسیدگی می‌شود.

- ماده صد بیشتر بر اساس موارد ذیل تصمیم گیری می شود:

1: مواردی که از لحاظ اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی، تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا برای پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد.

2: در مورد اضافه بنا زائد بر ساخت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی است.

3: در موارد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری یا صنعتی و اداری است.

4: احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه است.

5: در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن است.

6: در مورد تجاوز به معابر شهر، که مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی در طرح های مصوب رعایت بر اصلاحی را بنماید.

7: مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسوولیت آنها احداث و کنترل می‌شود، بر اساس نقشه مصوب و محاسباتی فنی باشد.

اعضای کمیسیون ماده صد:

متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه، شورای اسلامی شهر و نمایندگان شهرداری است که در بین این اعضاء نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ارائه توضیحات در جلسات کمیسیون حاضر می شوند.

هدف:

-جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی در محدوده قانونی و حریم شهر

-رسیدگی به بناهای بدون پروانه که فاقد استحکام بنا یا عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی می باشند (بناهایی که فاقد نظارت ناظرین ذیصلاح می باشد)

-رسیدگی به مواردی از جمله عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن یا عدم امکان اصلاح آن

-رسیدگی به موضوع تجاوز به معابر شهر در هنگام نوسازی که بر اساس پروانه ساختمانی و طرح های مصوب رعایت بر اصلاحی از طرف مالکین صورت نمی گیرد.