دوشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۰۸

طرح ساماندهي بلوار آيت الله خامنه اي – محور معروف دکه ياران

 

هدف : تسهيل و بهبود عبور و مرور شهري
اعتبار : 350 ميليون ريال
کارفرما : شهرداري قزوين
مشاور طرح : مهندسين مشاور آورث
دستگاه نظارت : معاونت شهرسازي و معماري شهرداري
مدت اجراي طرح : 5 ماه
 

 

تصاویر مرتبط