یکشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۰۷

طرح ساماندهي و تفصيلي موضعي بلوار همدان

 

هدف : تسهيل و بهبود عبور و مرور شهري
اعتبار : 320 ميليون ريال
کارفرما : شهرداري قزوين
مشاور طرح : مهندسين مشاور آورث
دستگاه نظارت : معاونت شهرسازي و معماري شهرداري
مدت اجراي طرح : 8 ماه
 
 

 

تصاویر مرتبط