یکشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۰۷

طرح نقشه برداري و به روز رساني نقشه پايه شهر قزوين

 

هدف : تسهيل و بهبود نقشه هاي شهر
اعتبار : 300 ميليون ريال
کارفرما : شهرداري قزوين
مشاور طرح : شرکت بهين موقعيت پرداز
دستگاه نظارت : معاونت شهرسازي و معماري شهرداري
مدت اجراي طرح : 4 ماه
 

 

تصاویر مرتبط