امروز: يکشنبه، 06 خرداد 1397  English (United States) Persian (Iran)
خبر  
1. بررسي و تاييد توليد داخلي درب‌هاي ضد حريق صورت گرفت  - (1397/2/22)
2. کارگروه ايمني در شهرداري قزوين تشکيل شد  - (1397/2/13)
3. ايجاد حساب کاربري الکترونيکي در سامانه ثنا قبل از صدور جواز کسب و تمديد آن  - (1397/2/20)
4. اصلاح هندسي بلوار 22 بهمن در ناحيه مينودر قزوين  - (1397/2/13)
5. افزايش دستور توقف پروژه در شهر قزوين  - (1397/2/2)
6. استفاده از نماي غير متعارف و رومي در شهر قزوين ممنوع شد  - (1397/2/2)
7. توليد و انتشار بيش از 8هزار خبر از شهرداري قزوين در سال 1396  - (1397/2/1)
8. افزايش 50 درصدي صدور پروانه ساختماني شهر قزوين در سال 1396  - (1397/1/29)
9. افزايش 15درصدي دستور تهيه نقشه ساختماني شهر قزوين در سال 1396  - (1397/1/29)
10. سرانه فضاي سبز شهر قزوين در سال آينده افزايش خواهد يافت  - (1396/12/21)
11. ارائه چک ليست ضوابط مناسب‌سازي و طراحي ساختمان‌هاي عمومي براي معلولان الزامي شد  - (1396/12/14)
12. طرح ساماندهي ورودي محور ميرزا کوچک خان قزوين در کميسيون ماده پنج تصويب شد  - (1396/12/8)
13. استفاده از نماي رومي در شهر قزوين ممنوع شد  - (1396/12/7)
14. رعايت فاصله 2 ساختمان همجوار از يکديگر براي کاهش خطر الزامي شد  - (1396/12/5)
15. کاهش معرفي ناظران به شوراي انتظامي در شهر قزوين  - (1396/11/30)
16. افزايش مکاتبه در خصوص سد معبرهاي ساختماني در شهر قزوين  - (1396/11/29)
17.  - (1396/11/26)
18. افزايش 8 درصدي استعلامات انجام معامله در شهر قزوين  - (1396/11/25)
19. افزايش 18درصدي صدور پروانه ساختماني در شهر قزوين  - (1396/11/24)
20. جلسه هماهنگي بين اعضاي کميسيون ماده 100و 5 برگزار شد  - (1396/10/19)
21. نشست مشاور امور بانوان شهرداري قزوين با بانوان شاغل در حوزه معاونت شهرسازي و معماري برگزار شد  - (1396/10/4)
22. دومين جلسه کارگروه عالي معماري و شهرسازي تشکيل شد  - (1396/9/28)
23. سومين جلسه کارگروه نماهاي شهري شهرداري قزوين تشکيل شد  - (1396/9/23)
24. اولين سامانه جامع مناسب‌سازي فضا و امکانات شهري توسط شهرداري قزوين رونمايي شد  - (1396/9/13)
25. حسن رجبي به عنوان مشاور شهردار قزوين در امور مناسب‌سازي فضاهاي شهري و زيرساخت‌ها منصوب شد  - (1396/9/13)
26. اولين جلسه کارگروه عالي معماري و شهرسازي تشگيل شد  - (1396/9/11)
27. دومين جلسه کارگروه نماهاي شهري شهرداري قزوين تشکيل شد  - (1396/9/7)
28. صدور پروانه ساختماني در شهرداري قزوين افزايش يافت  - (1396/9/1)
29. اولين جلسه کارگروه نماهاي شهري شهرداري قزوين تشکيل شد  - (1396/8/29)
30. تهيه طرح جامع جاده سلامت در برنامه کاري شهرداري قزوين قرار گرفت  - (1396/8/29)
31. تقدير از شهرداري قزوين به عنوان يکي از دست‌اندرکاران برگزاري دومين جشنواره ساختمان‌هاي برتر استان  - (1396/8/27)
32. کاهش هزينه‌هاي مهندسي در نواحي منفصل شهري قزوين  - (1396/8/25)
33. قبل از هرگونه عمليات گودبرداري دريافت پروانه ساختماني الزامي‌ است  - (1396/8/23)
34. تصويب راهکارهاي پيشگيري از نشست احتمالي ساختمان‌ها در بافت‌هاي قديمي شهر قزوين  - (1396/8/23)
35. ارسال مغايرت‌هاي طرح جامع شهر قزوين به شوراي عالي شهرسازي و معماري  - (1396/8/17)
36. آموزشگاه هاي موجود شهر قزوين ساماندهي و ضابطه مند مي شود  - (1396/8/17)
37. اقدامات اوليه صدور پروانه در نواحي منفصل شهري به صورت مجزا اعمال مي شود  - (1396/8/17)
38. دريافت نقشه "چون ساخت" در ساختمان‌هاي بلندمرتبه تصويب شد  - (1396/8/1)
39. دوره‌هاي آموزشي پيشرفته براي کارکنان اجرائيات مناطق 2 و 3 شهرداري قزوين برگزار شد  - (1396/7/30)
40. کارگروه سيما و منظر شهرداري قزوين تشکيل مي‌شود  - (1396/7/29)
41. کميته مشورتي سازمان‌هاي مردم نهاد در شهرداري قزوين تشکيل مي‌شود  - (1396/7/24)
42. دومين جشنواره ساختمان‌هاي برتر استان قزوين برگزار مي‌شود  - (1396/7/19)
43. همه مصوبات کميسيون ماده پنج اطلاع رساني شده است  - (1396/7/13)
44. شبکه معابر قزوين در محيط GIS کدگذاري مي‌شود  - (1396/7/3)
45. اجراي ضوابط سيما و منظر شهري قزوين مورد نقد و بررسي قرار گرفت  - (1396/7/3)
46. ثبت اخذ تعهدات مالکان در دفاتر اسناد رسمي در زمان صدور پروانه ساختماني تصويب شد  - (1396/6/27)
47. دستورالعمل اجرايي نما و منظر شهري در کميته سيما و منظر شهري قزوين تصويب شد  - (1396/6/26)
48. بازديد سرپرست شهرداري از حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين  - (1396/6/22)
49. دوره‌هاي آموزشي تخصصي براي کارکنان اجرائيات برگزار شد  - (1396/6/20)
50. احداث ساختمان‌هاي پرخطر در مجاورت شريان‌هاي حياتي شهري ممنوع شد  - (1396/6/13)
51. ساخت و ساز در شهر قزوين رونق گرفته است  - (1396/6/9)
52. حضور سرپرست ايمني در کارگاه‌هاي ساختماني بالاي 3هزار مترمربع الزامي شد  - (1396/6/7)
53. اجراي مقررات حفاظت ساختمان‌ها در برابر حريق و رعايت ضوابط آتش‌نشاني در ساخت و سازها الزامي شد  - (1396/6/7)
54. بازديد منتخبان دوره پنجم شوراي اسلامي شهر قزوين از معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين  - (1396/5/22)
55. بر گزاري جشنواره بزرگ سرگرمي و اوقات فراغت دستاوردها و عملکرد مديريت شهرداري در 7 مرداد ماه 1396:  - (1396/5/15)
56. کتابچه مصوبات کميسيون طرح تفصيلي سال 95 شهر قزوين به چاپ رسيد  - (1396/5/14)
57. طرح تفصيلي نواحي منفصل شهري مشعلدار و خير آباد قزوين تصويب شد  - (1396/3/29)
58. افزايش صدور پروانه ساختماني در شهر قزوين در سال جاري  - (1396/3/25)
59. برگزاري مسابقه نقاشي کودکان با موضوع محله خوب توسط دفتر تسهيلگري محله ديمج قزوين  - (1396/3/13)
60. تصويب طرح تفصيلي نواحي منفصل شهري ناصرآباد، وثوق آباد، حسن آباد و نجف آباد  - (1396/3/10)
61. تصويب ضوابط و مقررات شهر قزوين و طرح مناطق 4و 5 جديد طرح تفصيلي شهر قزوين  - (1396/3/9)
62. طرح تفصيلي مناطق 2 و 3 جديد شهر قزوين تصويب شد  - (1396/3/4)
63. مديريت محله محوري در محله ديمج توسط مديريت شهري( شهرداري قزوين )  - (1396/2/28)
64. اطلاعات و آمار GIS شهرداري قزوين به روز رساني مي‌شود  - (1396/2/21)
65. ضوابط آتش‌نشاني شهرداري قزوين بروز رساني مي‌شود  - (1396/2/20)
66. هيئت مديره جديد صندوق قرض‌الحسنه حضرت ثامن‌الائمه شهرداري قزوين انتخاب شدند  - (1396/2/17)
67. سراي محله و بوستان در ناحيه منفصل شهري نشاط ،چوبيندر و محله هادي‌آباد احداث مي‌شود  - (1396/2/11)
68. مراحل پاياني روند تصويب طرح تفصيلي پيشنهادي منطقه يک شهرداري قزوين  - (1396/1/31)
69. برگزاري 14 جلسه کميسيون طرح تفصيلي و 63 جلسه کميته فني و کميسيون طرح تفصيلي ماده پنج در سال گذشته  - (1396/1/25)
70. توليد و انتشار 2 هزار و 103 خبر از شهرداري قزوين در سال 95  - (1396/1/21)
71. جلسه هماهنگي و هم انديشي براي حل مشکلات ساخت و ساز برگزار شد  - (1395/12/17)
72. سيزدهمين همايش شهر و سيماي شهري و هشتمين همايش ملي توسعه شهري  - (1395/12/15)
73. دومين جلسه ستاد باز آفريني پايدار محدوده ها و محله هاي هدف برنامه احياء، بهسازي و نوسازي قزوين  - (1395/12/7)
74. سيزدهمين همايش شهر و سيماي شهري از سوي شهرداري قزوين برگزار شد  - (1395/12/4)
75. انتخاب شهر قزوين به عنوان پايلوت توسعه شهري افتخار بزرگي است  - (1395/12/4)
76. اقدامات شهرداري قزوين در بازآفريني شهري بسيار ارزشمند است  - (1395/12/4)
77. انتخاب شهر قزوين به‌عنوان پايلوت جهاني SDG براي ايران بسيار ارزشمند است  - (1395/12/4)
78. رعايت مقررات ايمني در ساختمان‌ها ضروري است  - (1395/11/9)
79. مهندسان مهم‌ترين رکن نظارت در ساخت‌وساز کشور هستند  - (1395/11/7)
80. رعايت الگوهاي معماري اسلامي - ايراني در نماهاي ساختماني بايد فرهنگ‌سازي شود  - (1395/10/20)
81. طرح جامع به مناطق سه گانه شهرداري قزوين ابلاغ نشده است  - (1395/10/16)
82. دفتر تسهيل گري محله ديمج قزوين راه‌اندازي شد  - (1395/10/14)
83. پرتال شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي شهر قزوين رونمايي شد  - (1395/10/13)
84. تشکيل کارگروه شهرسازي اسلامي در قزوين  - (1395/10/12)
85. قزوين؛ پيشگام شکوفايي شهري در ايران  - (1395/10/11)
86. ارتفاع مجاز ساختمان‌هاي در حال ساخت بايد کنترل شود  - (1395/9/30)
87. کارگروه شهرسازي اسلامي با تاکيد بر معماري اسلامي –ايراني برگزار شد  - (1395/9/28)
88. ارائه سند مالکيت در کميسيون ماده پنج ضروري است  - (1395/8/26)
89. ابلاغ آيين‎نامه اجرايي ماده 14 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن  - (1395/8/24)
90. بخشنامه پر کردن چاه‌هاي جذبي ابلاغ شد  - (1395/8/20)
91. کتابچه مصوبات طرح تفصيلي سال 1394 شهر قزوين چاپ شد  - (1395/8/9)
92. ابلاغ بخشنامه نظارت بر اراضي پيرامون نواحي صنعتي به مناطق سه گانه شهرداري قزوين  - (1395/8/2)
93. اخذ استعلام درباره صدور پروانه ساختماني در حريم راه‎ها ضروري است  - (1395/7/25)
94. بخشنامه رعايت ماده 13 قانون تعارف و ضوابط تقسيمات کشوري ابلاغ شد  - (1395/7/17)
95. 20 درصد از فضاي باز واحدهاي مسکوني به فضاي سبز اختصاص پيدا مي‌کند  - (1395/7/11)
96. ضرورت کسب تجربه کاري براي دانشجويان ضروري است  - (1395/7/8)
97. دستورالعمل صدور شناسنامه فني ساختمان ابلاغ و تدوين شد  - (1395/7/6)
98. اراضي پيش‌بيني شده براي احداث مساجد در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد  - (1395/6/24)
99. حريم شهر قزوين در راستاي تعيين و تکليف فعاليت‌ کميسيون‎هاي ماده 100و 99 بررسي شد  - (1395/6/7)
100. سومين جلسه کميته فني کارگروه تخصصي شهرسازي و معماري تشکيل شد  - (1395/5/31)
صفحه اصلي  |  معاونت شهرسازي و معماري  |  مديريت ها  |  پروژه ها  |  تماس با ما  |