امروز: شنبه، 05 اسفند 1396  English (United States) Persian (Iran)
خبر  
1. اجراي درز انقطاع در ساختمان  - (1396/12/5)
2. کاهش معرفي ناظران به شوراي انتظامي در شهر قزوين  - (1396/11/30)
3. افزايش مکاتبه در خصوص سد معبرهاي ساختماني در شهر قزوين  - (1396/11/29)
4.  - (1396/11/26)
5. افزايش 8 درصدي استعلامات انجام معامله در شهر قزوين  - (1396/11/25)
6. افزايش 18درصدي صدور پروانه ساختماني در شهر قزوين  - (1396/11/24)
7. جلسه هماهنگي بين اعضاي کميسيون ماده 100و 5 برگزار شد  - (1396/10/19)
8. نشست مشاور امور بانوان شهرداري قزوين با بانوان شاغل در حوزه معاونت شهرسازي و معماري برگزار شد  - (1396/10/4)
9. دومين جلسه کارگروه عالي معماري و شهرسازي تشکيل شد  - (1396/9/28)
10. سومين جلسه کارگروه نماهاي شهري شهرداري قزوين تشکيل شد  - (1396/9/23)
11. اولين سامانه جامع مناسب‌سازي فضا و امکانات شهري توسط شهرداري قزوين رونمايي شد  - (1396/9/13)
12. حسن رجبي به عنوان مشاور شهردار قزوين در امور مناسب‌سازي فضاهاي شهري و زيرساخت‌ها منصوب شد  - (1396/9/13)
13. اولين جلسه کارگروه عالي معماري و شهرسازي تشگيل شد  - (1396/9/11)
14. دومين جلسه کارگروه نماهاي شهري شهرداري قزوين تشکيل شد  - (1396/9/7)
15. صدور پروانه ساختماني در شهرداري قزوين افزايش يافت  - (1396/9/1)
16. اولين جلسه کارگروه نماهاي شهري شهرداري قزوين تشکيل شد  - (1396/8/29)
17. تهيه طرح جامع جاده سلامت در برنامه کاري شهرداري قزوين قرار گرفت  - (1396/8/29)
18. تقدير از شهرداري قزوين به عنوان يکي از دست‌اندرکاران برگزاري دومين جشنواره ساختمان‌هاي برتر استان  - (1396/8/27)
19. کاهش هزينه‌هاي مهندسي در نواحي منفصل شهري قزوين  - (1396/8/25)
20. قبل از هرگونه عمليات گودبرداري دريافت پروانه ساختماني الزامي‌ است  - (1396/8/23)
21. تصويب راهکارهاي پيشگيري از نشست احتمالي ساختمان‌ها در بافت‌هاي قديمي شهر قزوين  - (1396/8/23)
22. ارسال مغايرت‌هاي طرح جامع شهر قزوين به شوراي عالي شهرسازي و معماري  - (1396/8/17)
23. آموزشگاه هاي موجود شهر قزوين ساماندهي و ضابطه مند مي شود  - (1396/8/17)
24. اقدامات اوليه صدور پروانه در نواحي منفصل شهري به صورت مجزا اعمال مي شود  - (1396/8/17)
25. دريافت نقشه "چون ساخت" در ساختمان‌هاي بلندمرتبه تصويب شد  - (1396/8/1)
26. دوره‌هاي آموزشي پيشرفته براي کارکنان اجرائيات مناطق 2 و 3 شهرداري قزوين برگزار شد  - (1396/7/30)
27. کارگروه سيما و منظر شهرداري قزوين تشکيل مي‌شود  - (1396/7/29)
28. کميته مشورتي سازمان‌هاي مردم نهاد در شهرداري قزوين تشکيل مي‌شود  - (1396/7/24)
29. دومين جشنواره ساختمان‌هاي برتر استان قزوين برگزار مي‌شود  - (1396/7/19)
30. همه مصوبات کميسيون ماده پنج اطلاع رساني شده است  - (1396/7/13)
31. شبکه معابر قزوين در محيط GIS کدگذاري مي‌شود  - (1396/7/3)
32. اجراي ضوابط سيما و منظر شهري قزوين مورد نقد و بررسي قرار گرفت  - (1396/7/3)
33. ثبت اخذ تعهدات مالکان در دفاتر اسناد رسمي در زمان صدور پروانه ساختماني تصويب شد  - (1396/6/27)
34. دستورالعمل اجرايي نما و منظر شهري در کميته سيما و منظر شهري قزوين تصويب شد  - (1396/6/26)
35. بازديد سرپرست شهرداري از حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين  - (1396/6/22)
36. دوره‌هاي آموزشي تخصصي براي کارکنان اجرائيات برگزار شد  - (1396/6/20)
37. احداث ساختمان‌هاي پرخطر در مجاورت شريان‌هاي حياتي شهري ممنوع شد  - (1396/6/13)
38. ساخت و ساز در شهر قزوين رونق گرفته است  - (1396/6/9)
39. حضور سرپرست ايمني در کارگاه‌هاي ساختماني بالاي 3هزار مترمربع الزامي شد  - (1396/6/7)
40. اجراي مقررات حفاظت ساختمان‌ها در برابر حريق و رعايت ضوابط آتش‌نشاني در ساخت و سازها الزامي شد  - (1396/6/7)
41. بازديد منتخبان دوره پنجم شوراي اسلامي شهر قزوين از معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين  - (1396/5/22)
42. بر گزاري جشنواره بزرگ سرگرمي و اوقات فراغت دستاوردها و عملکرد مديريت شهرداري در 7 مرداد ماه 1396:  - (1396/5/15)
43. کتابچه مصوبات کميسيون طرح تفصيلي سال 95 شهر قزوين به چاپ رسيد  - (1396/5/14)
44. طرح تفصيلي نواحي منفصل شهري مشعلدار و خير آباد قزوين تصويب شد  - (1396/3/29)
45. افزايش صدور پروانه ساختماني در شهر قزوين در سال جاري  - (1396/3/25)
46. برگزاري مسابقه نقاشي کودکان با موضوع محله خوب توسط دفتر تسهيلگري محله ديمج قزوين  - (1396/3/13)
47. تصويب طرح تفصيلي نواحي منفصل شهري ناصرآباد، وثوق آباد، حسن آباد و نجف آباد  - (1396/3/10)
48. تصويب ضوابط و مقررات شهر قزوين و طرح مناطق 4و 5 جديد طرح تفصيلي شهر قزوين  - (1396/3/9)
49. طرح تفصيلي مناطق 2 و 3 جديد شهر قزوين تصويب شد  - (1396/3/4)
50. مديريت محله محوري در محله ديمج توسط مديريت شهري( شهرداري قزوين )  - (1396/2/28)
51. اطلاعات و آمار GIS شهرداري قزوين به روز رساني مي‌شود  - (1396/2/21)
52. ضوابط آتش‌نشاني شهرداري قزوين بروز رساني مي‌شود  - (1396/2/20)
53. هيئت مديره جديد صندوق قرض‌الحسنه حضرت ثامن‌الائمه شهرداري قزوين انتخاب شدند  - (1396/2/17)
54. سراي محله و بوستان در ناحيه منفصل شهري نشاط ،چوبيندر و محله هادي‌آباد احداث مي‌شود  - (1396/2/11)
55. مراحل پاياني روند تصويب طرح تفصيلي پيشنهادي منطقه يک شهرداري قزوين  - (1396/1/31)
56. برگزاري 14 جلسه کميسيون طرح تفصيلي و 63 جلسه کميته فني و کميسيون طرح تفصيلي ماده پنج در سال گذشته  - (1396/1/25)
57. توليد و انتشار 2 هزار و 103 خبر از شهرداري قزوين در سال 95  - (1396/1/21)
58. جلسه هماهنگي و هم انديشي براي حل مشکلات ساخت و ساز برگزار شد  - (1395/12/17)
59. سيزدهمين همايش شهر و سيماي شهري و هشتمين همايش ملي توسعه شهري  - (1395/12/15)
60. دومين جلسه ستاد باز آفريني پايدار محدوده ها و محله هاي هدف برنامه احياء، بهسازي و نوسازي قزوين  - (1395/12/7)
61. سيزدهمين همايش شهر و سيماي شهري از سوي شهرداري قزوين برگزار شد  - (1395/12/4)
62. انتخاب شهر قزوين به عنوان پايلوت توسعه شهري افتخار بزرگي است  - (1395/12/4)
63. اقدامات شهرداري قزوين در بازآفريني شهري بسيار ارزشمند است  - (1395/12/4)
64. انتخاب شهر قزوين به‌عنوان پايلوت جهاني SDG براي ايران بسيار ارزشمند است  - (1395/12/4)
65. رعايت مقررات ايمني در ساختمان‌ها ضروري است  - (1395/11/9)
66. مهندسان مهم‌ترين رکن نظارت در ساخت‌وساز کشور هستند  - (1395/11/7)
67. رعايت الگوهاي معماري اسلامي - ايراني در نماهاي ساختماني بايد فرهنگ‌سازي شود  - (1395/10/20)
68. طرح جامع به مناطق سه گانه شهرداري قزوين ابلاغ نشده است  - (1395/10/16)
69. دفتر تسهيل گري محله ديمج قزوين راه‌اندازي شد  - (1395/10/14)
70. پرتال شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي شهر قزوين رونمايي شد  - (1395/10/13)
71. تشکيل کارگروه شهرسازي اسلامي در قزوين  - (1395/10/12)
72. قزوين؛ پيشگام شکوفايي شهري در ايران  - (1395/10/11)
73. ارتفاع مجاز ساختمان‌هاي در حال ساخت بايد کنترل شود  - (1395/9/30)
74. کارگروه شهرسازي اسلامي با تاکيد بر معماري اسلامي –ايراني برگزار شد  - (1395/9/28)
75. ارائه سند مالکيت در کميسيون ماده پنج ضروري است  - (1395/8/26)
76. ابلاغ آيين‎نامه اجرايي ماده 14 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن  - (1395/8/24)
77. بخشنامه پر کردن چاه‌هاي جذبي ابلاغ شد  - (1395/8/20)
78. کتابچه مصوبات طرح تفصيلي سال 1394 شهر قزوين چاپ شد  - (1395/8/9)
79. ابلاغ بخشنامه نظارت بر اراضي پيرامون نواحي صنعتي به مناطق سه گانه شهرداري قزوين  - (1395/8/2)
80. اخذ استعلام درباره صدور پروانه ساختماني در حريم راه‎ها ضروري است  - (1395/7/25)
81. بخشنامه رعايت ماده 13 قانون تعارف و ضوابط تقسيمات کشوري ابلاغ شد  - (1395/7/17)
82. 20 درصد از فضاي باز واحدهاي مسکوني به فضاي سبز اختصاص پيدا مي‌کند  - (1395/7/11)
83. ضرورت کسب تجربه کاري براي دانشجويان ضروري است  - (1395/7/8)
84. دستورالعمل صدور شناسنامه فني ساختمان ابلاغ و تدوين شد  - (1395/7/6)
85. اراضي پيش‌بيني شده براي احداث مساجد در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد  - (1395/6/24)
86. حريم شهر قزوين در راستاي تعيين و تکليف فعاليت‌ کميسيون‎هاي ماده 100و 99 بررسي شد  - (1395/6/7)
87. سومين جلسه کميته فني کارگروه تخصصي شهرسازي و معماري تشکيل شد  - (1395/5/31)
88. جلسه ماده صد مناطق ومعاونت شهرسازي ومعماري  - (1395/4/30)
89. اولين جلسه کارگروه تخصصي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين برگزار شد  - (1395/4/28)
90. نيمي از بافت فرسوده قزوين احياء شده است  - (1395/4/12)
91. طرح تفضيلي پيشنهادي نواحي منفصل شهري قزوين تصويب شد  - (1395/3/30)
92. حمايت شوراي شهر براي تحقق مباحث شهرسازي قزوين  - (1395/3/26)
93. تصويب افزايش سرانه پارکينگ تالارهاي پذيرايي قزوين  - (1395/2/19)
94. توليد و انتشار حدو 2هزار خبر در سايت اطلاع‌رساني شهرداري قزوين  - (1395/2/12)
95. توسعه شهر قزوين در دست مديران و کارشناسان شهرداري است  - (1395/2/9)
96. درخواست موافقت با مشارکت شهرداري قزوين جهت مرمت و احياء دولتخانه صفوي  - (1395/1/25)
97. جلسه ستاد نوروزي شهرداري قزوين برگزار شد  - (1394/12/10)
98. شکوفايي شهري، چيزي جز احساس خوشبختي شهروندان نيست  - (1394/11/27)
99. شهر قزوين خواستگاه مناسبي براي تحقق شاخص‌هاي شکوفايي شهري است  - (1394/11/27)
100. شهر قزوين، شهري شايسته براي اجراي طرح ابتکاري شکوفايي شهري است  - (1394/11/27)
صفحه اصلي  |  معاونت شهرسازي و معماري  |  مديريت ها  |  پروژه ها  |  تماس با ما  |