بيوگرافي

آشنايي با معاون نام نام خانوادگي: مهندس حمید ضیائی متولد: 1352 تحصيلات : کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری سوابق كاري: -...

مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها و عملکرد مهندسین ناظر

مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها و عملکرد مهندسین ناظر مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها و عملكرد مهندسين ناظر هدف: هماهنگي در اجرای ضوابط و مقررات مصوب...

طرح جامع شهر قزوین

طرح جامع شهر قزوین   هدف : دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد رونق اقتصادی ...

تاريخچه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين

تاريخچه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با هدف تعيين خط مشي جهت پرداختن به استراتژي توسعه آینده شهر، افزايش انعطاف پذيري طرح‌هاي...

مديريت تدوين و نظارت بر مقررات شهرسازي

مديريت تدوين و نظارت بر مقررات شهرسازي مديريت تدوين و نظارت بر مقررات شهرسازي: مديريت تدوين و نظارت مقررات شهرسازي يكي از مديريت‌هاي سه گانه حوزه معاونت شهرسازي...

روند بررسی نقشه‌ها

روند بررسی نقشه‌ها روند بررسی نقشه‌ها

مديريت طرح‌هاي تفصيلي و اجرايي

مديريت طرح‌هاي تفصيلي و اجرايي مديريت طرح‌هاي تفصيلي و اجرايي هدف: نظارت در روند تهيه و اجراي طرح‌های جامع، تفصيلي در محدوده شهر و حریم به منظور ايجاد زمينه بهره‌روي...

سخن معاون

سخن معاون شهرنشینی یکی از چالش های بزرگ زمان ماست، این روند شتابان از شهرنشینی اتفاقی گریز ناپذیر بوده و همواره مورد دغدغه مسئولان، مدیران شهری و متخصصین امر می باشد ....

تماس با معاون

تماس با معاون   تلفن تماس : 028-33658491          ...