محبوبترین ها

 • نقشه نواحي شهرداري قزوين تهيه شد

 • انعكاس 831 خبر از شهرداري قزوين در رسانه‌ها**

 • انعكاس 529 خبر از شهرداري قزوين در رسانه‌ها**

 • سنگ فرش خيابان سپه قزوين لغزنده نيست

 • حضور شهردار و كاركنان شهرداري قزوين در راهپيمايي روز قدس

 • انعكاس 842 خبر از شهرداري قزوين در رسانه‌ها**

 • انعكاس هزار و 537 خبر از شهرداري قزوين در رسانه‌ها

 • طرح المان ورودي سردرب بوستان باراجين نهايي شد

 • شهردار قزوين ابقا شد

 • انعكاس هزار و 212 خبر از شهرداري قزوين در رسانه‌ها

 • شهردار قزوين معرفي شد

 • تقدير وزير كشور از شهردار قزوين

 • مردم از بنيان هاي مرصوص نظام جمهوري اسلامي حفاظت كنند*

 • انعكاس هزار و 465 خبر از شهرداري قزوين در رسانه‌ها

 • پرتال شهرداري قزوين راه اندازي شد

 • حضور شهردار و كاركنان شهرداري قزوين در راهپيمايي روز 22بهمن**

 • نتايج آزمون استخدامي شهرداري قزوين اعلام شد

 • معاونين جديد شهرداري قزوين معرفي شدند

 • مهدي نورمحمدي، سرپرست هفته نامه پيام شهر شد

 • انعكاس هزار و 507 خبر از شهرداري قزوين در رسانه‌ها