امروز: دوشنبه، 28 خرداد 1397  English (United States) Persian (Iran)

چاپ

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين:

کارگروه سيما و منظر شهرداري قزوين تشکيل مي‌شود

فرزانه نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: به منظور ارتقاي کيفي بصري و ادراکي سيما و منظر شهري، کارگروه سيما و منظر شهرداري قزوين تشکيل مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري‌پور افزود: در راستاي وظايف محوله بر اساس ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه، تکميل مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تحت عنوان (ضوابط و مقررات نماي شهري) و به منظور ارتقاي کيفي بصري و ادراکي سيما و منظر شهري، کارگروه سيما و منظر شهرداري قزوين تشکيل مي‌شود.

وي درباره اهداف اساسي اين کارگروه بيان کرد: مجموعه مديريت شهري به دنبال ساماندهي سيما و منظر شهري در قزوين و نواحي منفصل است تا بر اساس آن حس سر زندگي در بين شهروندان را افزايش دهد، علاوه بر آن احياي فرهنگ و هويت معماري، شهرسازي غني گذشته کشور و به خصوص شهر قزوين نيز از اهداف اساسي اين کارگروه است.

اين مقام مسوول بيان کرد: جلوگيري از بروز ناهماهنگي‌هاي بصري و کارکردي در فضاها و فعاليت هاي شهري نيز بخش ديگري از دستور العمل هاي اين کارگروه است.

نظري‌پور افزود: افزايش تعاملات اجتماعي و کوشش در جهت تنظيم جريان حيات مدني و همچنين هماهنگي بين همه معاونت ها و سازمان هاي شهرداري در راستاي تصميم گيري براي موضوعات مختلف ارکان و سيماي شهري از ديگر اهداف مهم اين کارگروه است.

وي درباره ساختار کارگروه سيما و منظر شهرداري قزوين گفت: رياست اين کارگروه را شهردار قزوين بر عهده داشته و دبير نيز معاونت شهرسازي و معماري است و سازمان زيبا سازي، سازمان خدمات طراحي، سازمان نوسازي و بهسازي همچنين مديريت مناطق سه گانه شهرداري اعضاء اين کارگروه هستند و همچنين هماهنگي ميان همه سازمان ها و مديريت هاي شهرداري در اين کارگروه شکل گرفته خواهد شد تا براي ارتقاء سيما و منظر شهر قزوين گام هاي اساسي برداشته شود.

معاون شهرسازي و معماري در خصوص وظايف اين کارگروه افزود: موضوعات مربوط به منظر شهري، بناها، ساماندهي تابلوهاي تبليغاتي، مبلمان شهري و مسائل مربوط به اعياد و مناسبت ها از جمله اقداماتي است که در شرح وظايف اين کارگروه قرار گرفته است.

پايان پيام

 

 

 

 

  •  
     
صفحه اصلي  |  معاونت شهرسازي و معماري  |  مديريت ها  |  پروژه ها  |  تماس با ما  |