امروز: جمعه، 03 فروردين 1397  English (United States) Persian (Iran)
خبر  
1. سرانه فضاي سبز شهر قزوين در سال آينده افزايش خواهد يافت  - (1396/12/21)
2. ارائه چک ليست ضوابط مناسب‌سازي و طراحي ساختمان‌هاي عمومي براي معلولان الزامي شد  - (1396/12/14)
3. طرح ساماندهي ورودي محور ميرزا کوچک خان قزوين در کميسيون ماده پنج تصويب شد  - (1396/12/8)
4. استفاده از نماي رومي در شهر قزوين ممنوع شد  - (1396/12/7)
5. رعايت فاصله 2 ساختمان همجوار از يکديگر براي کاهش خطر الزامي شد  - (1396/12/5)
6. کاهش معرفي ناظران به شوراي انتظامي در شهر قزوين  - (1396/11/30)
7. افزايش مکاتبه در خصوص سد معبرهاي ساختماني در شهر قزوين  - (1396/11/29)
8.  - (1396/11/26)
9. افزايش 8 درصدي استعلامات انجام معامله در شهر قزوين  - (1396/11/25)
10. افزايش 18درصدي صدور پروانه ساختماني در شهر قزوين  - (1396/11/24)
11. جلسه هماهنگي بين اعضاي کميسيون ماده 100و 5 برگزار شد  - (1396/10/19)
12. نشست مشاور امور بانوان شهرداري قزوين با بانوان شاغل در حوزه معاونت شهرسازي و معماري برگزار شد  - (1396/10/4)
13. دومين جلسه کارگروه عالي معماري و شهرسازي تشکيل شد  - (1396/9/28)
14. سومين جلسه کارگروه نماهاي شهري شهرداري قزوين تشکيل شد  - (1396/9/23)
15. اولين سامانه جامع مناسب‌سازي فضا و امکانات شهري توسط شهرداري قزوين رونمايي شد  - (1396/9/13)
16. حسن رجبي به عنوان مشاور شهردار قزوين در امور مناسب‌سازي فضاهاي شهري و زيرساخت‌ها منصوب شد  - (1396/9/13)
17. اولين جلسه کارگروه عالي معماري و شهرسازي تشگيل شد  - (1396/9/11)
18. دومين جلسه کارگروه نماهاي شهري شهرداري قزوين تشکيل شد  - (1396/9/7)
19. صدور پروانه ساختماني در شهرداري قزوين افزايش يافت  - (1396/9/1)
20. اولين جلسه کارگروه نماهاي شهري شهرداري قزوين تشکيل شد  - (1396/8/29)
21. تهيه طرح جامع جاده سلامت در برنامه کاري شهرداري قزوين قرار گرفت  - (1396/8/29)
22. تقدير از شهرداري قزوين به عنوان يکي از دست‌اندرکاران برگزاري دومين جشنواره ساختمان‌هاي برتر استان  - (1396/8/27)
23. کاهش هزينه‌هاي مهندسي در نواحي منفصل شهري قزوين  - (1396/8/25)
24. قبل از هرگونه عمليات گودبرداري دريافت پروانه ساختماني الزامي‌ است  - (1396/8/23)
25. تصويب راهکارهاي پيشگيري از نشست احتمالي ساختمان‌ها در بافت‌هاي قديمي شهر قزوين  - (1396/8/23)
26. ارسال مغايرت‌هاي طرح جامع شهر قزوين به شوراي عالي شهرسازي و معماري  - (1396/8/17)
27. آموزشگاه هاي موجود شهر قزوين ساماندهي و ضابطه مند مي شود  - (1396/8/17)
28. اقدامات اوليه صدور پروانه در نواحي منفصل شهري به صورت مجزا اعمال مي شود  - (1396/8/17)
29. دريافت نقشه "چون ساخت" در ساختمان‌هاي بلندمرتبه تصويب شد  - (1396/8/1)
30. دوره‌هاي آموزشي پيشرفته براي کارکنان اجرائيات مناطق 2 و 3 شهرداري قزوين برگزار شد  - (1396/7/30)
31. کارگروه سيما و منظر شهرداري قزوين تشکيل مي‌شود  - (1396/7/29)
32. کميته مشورتي سازمان‌هاي مردم نهاد در شهرداري قزوين تشکيل مي‌شود  - (1396/7/24)
33. دومين جشنواره ساختمان‌هاي برتر استان قزوين برگزار مي‌شود  - (1396/7/19)
34. همه مصوبات کميسيون ماده پنج اطلاع رساني شده است  - (1396/7/13)
35. شبکه معابر قزوين در محيط GIS کدگذاري مي‌شود  - (1396/7/3)
36. اجراي ضوابط سيما و منظر شهري قزوين مورد نقد و بررسي قرار گرفت  - (1396/7/3)
37. ثبت اخذ تعهدات مالکان در دفاتر اسناد رسمي در زمان صدور پروانه ساختماني تصويب شد  - (1396/6/27)
38. دستورالعمل اجرايي نما و منظر شهري در کميته سيما و منظر شهري قزوين تصويب شد  - (1396/6/26)
39. بازديد سرپرست شهرداري از حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين  - (1396/6/22)
40. دوره‌هاي آموزشي تخصصي براي کارکنان اجرائيات برگزار شد  - (1396/6/20)
41. احداث ساختمان‌هاي پرخطر در مجاورت شريان‌هاي حياتي شهري ممنوع شد  - (1396/6/13)
42. ساخت و ساز در شهر قزوين رونق گرفته است  - (1396/6/9)
43. حضور سرپرست ايمني در کارگاه‌هاي ساختماني بالاي 3هزار مترمربع الزامي شد  - (1396/6/7)
44. اجراي مقررات حفاظت ساختمان‌ها در برابر حريق و رعايت ضوابط آتش‌نشاني در ساخت و سازها الزامي شد  - (1396/6/7)
45. بازديد منتخبان دوره پنجم شوراي اسلامي شهر قزوين از معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين  - (1396/5/22)
46. بر گزاري جشنواره بزرگ سرگرمي و اوقات فراغت دستاوردها و عملکرد مديريت شهرداري در 7 مرداد ماه 1396:  - (1396/5/15)
47. کتابچه مصوبات کميسيون طرح تفصيلي سال 95 شهر قزوين به چاپ رسيد  - (1396/5/14)
48. طرح تفصيلي نواحي منفصل شهري مشعلدار و خير آباد قزوين تصويب شد  - (1396/3/29)
49. افزايش صدور پروانه ساختماني در شهر قزوين در سال جاري  - (1396/3/25)
50. برگزاري مسابقه نقاشي کودکان با موضوع محله خوب توسط دفتر تسهيلگري محله ديمج قزوين  - (1396/3/13)
51. تصويب طرح تفصيلي نواحي منفصل شهري ناصرآباد، وثوق آباد، حسن آباد و نجف آباد  - (1396/3/10)
52. تصويب ضوابط و مقررات شهر قزوين و طرح مناطق 4و 5 جديد طرح تفصيلي شهر قزوين  - (1396/3/9)
53. طرح تفصيلي مناطق 2 و 3 جديد شهر قزوين تصويب شد  - (1396/3/4)
54. مديريت محله محوري در محله ديمج توسط مديريت شهري( شهرداري قزوين )  - (1396/2/28)
55. اطلاعات و آمار GIS شهرداري قزوين به روز رساني مي‌شود  - (1396/2/21)
56. ضوابط آتش‌نشاني شهرداري قزوين بروز رساني مي‌شود  - (1396/2/20)
57. هيئت مديره جديد صندوق قرض‌الحسنه حضرت ثامن‌الائمه شهرداري قزوين انتخاب شدند  - (1396/2/17)
58. سراي محله و بوستان در ناحيه منفصل شهري نشاط ،چوبيندر و محله هادي‌آباد احداث مي‌شود  - (1396/2/11)
59. مراحل پاياني روند تصويب طرح تفصيلي پيشنهادي منطقه يک شهرداري قزوين  - (1396/1/31)
60. برگزاري 14 جلسه کميسيون طرح تفصيلي و 63 جلسه کميته فني و کميسيون طرح تفصيلي ماده پنج در سال گذشته  - (1396/1/25)
61. توليد و انتشار 2 هزار و 103 خبر از شهرداري قزوين در سال 95  - (1396/1/21)
62. جلسه هماهنگي و هم انديشي براي حل مشکلات ساخت و ساز برگزار شد  - (1395/12/17)
63. سيزدهمين همايش شهر و سيماي شهري و هشتمين همايش ملي توسعه شهري  - (1395/12/15)
64. دومين جلسه ستاد باز آفريني پايدار محدوده ها و محله هاي هدف برنامه احياء، بهسازي و نوسازي قزوين  - (1395/12/7)
65. سيزدهمين همايش شهر و سيماي شهري از سوي شهرداري قزوين برگزار شد  - (1395/12/4)
66. انتخاب شهر قزوين به عنوان پايلوت توسعه شهري افتخار بزرگي است  - (1395/12/4)
67. اقدامات شهرداري قزوين در بازآفريني شهري بسيار ارزشمند است  - (1395/12/4)
68. انتخاب شهر قزوين به‌عنوان پايلوت جهاني SDG براي ايران بسيار ارزشمند است  - (1395/12/4)
69. رعايت مقررات ايمني در ساختمان‌ها ضروري است  - (1395/11/9)
70. مهندسان مهم‌ترين رکن نظارت در ساخت‌وساز کشور هستند  - (1395/11/7)
71. رعايت الگوهاي معماري اسلامي - ايراني در نماهاي ساختماني بايد فرهنگ‌سازي شود  - (1395/10/20)
72. طرح جامع به مناطق سه گانه شهرداري قزوين ابلاغ نشده است  - (1395/10/16)
73. دفتر تسهيل گري محله ديمج قزوين راه‌اندازي شد  - (1395/10/14)
74. پرتال شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي شهر قزوين رونمايي شد  - (1395/10/13)
75. تشکيل کارگروه شهرسازي اسلامي در قزوين  - (1395/10/12)
76. قزوين؛ پيشگام شکوفايي شهري در ايران  - (1395/10/11)
77. ارتفاع مجاز ساختمان‌هاي در حال ساخت بايد کنترل شود  - (1395/9/30)
78. کارگروه شهرسازي اسلامي با تاکيد بر معماري اسلامي –ايراني برگزار شد  - (1395/9/28)
79. ارائه سند مالکيت در کميسيون ماده پنج ضروري است  - (1395/8/26)
80. ابلاغ آيين‎نامه اجرايي ماده 14 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن  - (1395/8/24)
81. بخشنامه پر کردن چاه‌هاي جذبي ابلاغ شد  - (1395/8/20)
82. کتابچه مصوبات طرح تفصيلي سال 1394 شهر قزوين چاپ شد  - (1395/8/9)
83. ابلاغ بخشنامه نظارت بر اراضي پيرامون نواحي صنعتي به مناطق سه گانه شهرداري قزوين  - (1395/8/2)
84. اخذ استعلام درباره صدور پروانه ساختماني در حريم راه‎ها ضروري است  - (1395/7/25)
85. بخشنامه رعايت ماده 13 قانون تعارف و ضوابط تقسيمات کشوري ابلاغ شد  - (1395/7/17)
86. 20 درصد از فضاي باز واحدهاي مسکوني به فضاي سبز اختصاص پيدا مي‌کند  - (1395/7/11)
87. ضرورت کسب تجربه کاري براي دانشجويان ضروري است  - (1395/7/8)
88. دستورالعمل صدور شناسنامه فني ساختمان ابلاغ و تدوين شد  - (1395/7/6)
89. اراضي پيش‌بيني شده براي احداث مساجد در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد  - (1395/6/24)
90. حريم شهر قزوين در راستاي تعيين و تکليف فعاليت‌ کميسيون‎هاي ماده 100و 99 بررسي شد  - (1395/6/7)
91. سومين جلسه کميته فني کارگروه تخصصي شهرسازي و معماري تشکيل شد  - (1395/5/31)
92. جلسه ماده صد مناطق ومعاونت شهرسازي ومعماري  - (1395/4/30)
93. اولين جلسه کارگروه تخصصي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين برگزار شد  - (1395/4/28)
94. نيمي از بافت فرسوده قزوين احياء شده است  - (1395/4/12)
95. طرح تفضيلي پيشنهادي نواحي منفصل شهري قزوين تصويب شد  - (1395/3/30)
96. حمايت شوراي شهر براي تحقق مباحث شهرسازي قزوين  - (1395/3/26)
97. تصويب افزايش سرانه پارکينگ تالارهاي پذيرايي قزوين  - (1395/2/19)
98. توليد و انتشار حدو 2هزار خبر در سايت اطلاع‌رساني شهرداري قزوين  - (1395/2/12)
99. توسعه شهر قزوين در دست مديران و کارشناسان شهرداري است  - (1395/2/9)
100. درخواست موافقت با مشارکت شهرداري قزوين جهت مرمت و احياء دولتخانه صفوي  - (1395/1/25)
صفحه اصلي  |  معاونت شهرسازي و معماري  |  مديريت ها  |  پروژه ها  |  تماس با ما  |