آشنايي با معاون


نام نام خانوادگي: مهندس حمید ضیائی

متولد: 1352

تحصيلات: کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری

سوابق كاري:

 1. - سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین – از تاریخ 02/25/ 98
 2. - مدیر تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری – (1397تا 1398)
 3. - قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری- (1394تا 1396)
 4. - مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها معاونت شهرسازی و معماری - ( 1386 تا  1396)
 5. - مدیر طرح‌های تفصیلی و اجرایی معاونت شهرسازی و معماری- (1384 تا 1386)
 6.  
 7. - مدیر پروژه پارکینگ مهر و ماه در سازمان حمل و نقل و ترافیک– (1396 تا 1397)
 8. - عضو کمیته راهبردی سیستم جامع شهرسازی سازمان فن آوری و اطلاعات شهرداری – (1395 تا 1396)
 9. - عضو کارگروه تدوین سند بازآفرینی استان قزوین – (1395 تا   1396 )
 10. - عضو کارگروه ایمنی و آتش نشانی شهرداری قزوین – (1394 تا  1396 )
 11. - عضو کمیته فنی کمیسیون حقوقی شهرداری قزوین – (1394)
 12. - نماینده شهرداری قزوین در کمیته نظارت بر ایمنی کارگاه های ساختمانی اداره کل کار و امور اجتماعی – (1394 تا 1396)
 13. - مدیر پروژه عوارض بر پروانه های ساختمانی – (1392)
 14. - عضو گروه توافقات املاک شهرداری– (1391)
 15. - عضو کمیسیون بهینه سازی مصرف انرژی (مبحث 19) سازمان نظام مهندسی – (1390تا   1395 )
 16. - نماینده و مسئول کمیته سیستم مدیریت کیفیت معاونت شهرسازی و معماری – (1389 تا 1390)
 17. - نماینده شهرداری و عضو کارگروه آلودگی هوای استان قزوین واقع در اداره محیط زیست – (1389 تا 1396)
 18. - نماینده شهرداری در جلسه های کمیسیون بند پنج سینماهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی– (1388 تا 1396)
 19. - عضو کارگروه تخصصی "قزوین+20 " – (1388 تا 1395)
 20. - نماینده شهردار در اجرای پروژه  پل ولایت و بلوار جنوب – (1388 تا 1389)
 21. - نماینده شهرداری در جلسه های هسته مرکزی کمیته کنترل نظارت و اجرا و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان قزوین – (1387تا 1396)
 22. - مسئول دفتر بهینه سازی مصرف انرژی – (1387 تا  1395)
 23. - نماینده شهرداری قزوین در جلسه های کمیته فنی کمیسیون ماده پنج –  اداره کل راه و شهرسازی (1385 تا 1386)
 24. - ارزیاب اداره املاک شهرداری قزوین – (1385 تا 1394)
 25. - نماینده شهرداری قزوین در کارگروه کارشناسی طرح های هادی و روستایی – (1384تا 1396)
 26. - عضو گروه کارشناسان(توافقات) شهرداری قزوین – (1384 تا 1396)
 27. - نماینده فنی شهرداری در کمیسیون ماده صد شهرداری و شرکت در همه جلسه های آن – (1383 تا 1396)
 28. - عضو کمیته فنی شهرداری در معاونت شهرسازی و معماری – (1383 تا 1396)
 29. - کارشناس معاونت شهرسازی و معماری (1382 تا 1384)
 30. - کارشناس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری قزوین – (1381 تا 1382)