آشنايي با معاون

 

نام نام خانوادگي : فرزانه نظري پور

 

متولد: 1355 قزوين

 

تحصيلات :كارشناسي ارشد مهندسي معماري و دانشجو رشته دکتراي مديريت

 

سوابق كاري:

از فروردين سال 1382 الي شهريور 1383 كارشناس اداره نظارت بر صدور پروانه هاي ساختماني

از شهريور 1383 الي فروردين 1384 ، رئيس اداره نظارت بر صدور پروانه هاي ساختماني

از ارديبهشت 1384 الي دي ماه 1386 ، مدير نظارت بر ساخت وسازها وعملكرد مهندسين ناظر حوزه معاونت شهرسازي و معماري

از دي ماه 1386 الي تير 1388 مدير طرحهاي تفصيلي شهرداري

از تير 1388 الي مهر ماه 1389 سرپرست معاونت شهرسازي ومعماري قزوين

از مهر ماه  1389 تاكنون معاونت شهر سازي ومعماري شهر داري قزوين

عضو كميته فني شهرداري از سال 1382 تاكنون

نماينده فني شهردار در كميسيون ماده 100 از 84 تا 86

نماينده فني وعضو كميته فني كميسيون ماده 5 از 86 تاكنون

نماينده فني كار گروه تخصصي مسكن وشهر سازي از 86 تاكنون

نماينده شهردار در پروژه هاي سرمايه گذاري وعضو كميته منتخب كارگروه در امور سرمايه گذاري

عضو گروه كارشناسان و توافقات شهرداري از 86 تا 88

عضو كميته طرح CDS شهر از سال 88 تاكنون

عضو كميته راهبري طرح تفصيلي شهر از 88 تا كنون

رئيس هيت مديره و عضو شوراي سازمان زيبا سازي شهرداري از 88 تاكنون

رئيس هيئت مديره و عضو شوراي سازمان خدمات طراحي از سال 1388تاكنون

رئيس هيئت مديره و عضو شوراي سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري از سال 90 تاكنون

رئيس كارگروه تخصص شهرسازي و معماري شهرداري

دبير همايش شهر وسيماي شهري وبرگزاري منظر شهري در سال 88 تاكنون

عضو هسته مركزي گروههاي تخصصي سازمان نظام مهندسي

عضو كميته سيما منظر شهري مطابق با مصوبه 26/9/87 شواري عالي شهر سازي ومعماري از 1388 تاكنون

عضو كارگروه تخصصي قزوين +20

عضو كارگروه اقتصاد شهري از تاريخ 1392 تا کنون

عضو شوراي  نظارت بر مدارس غير دولتي استان قزوين

عضو كميته راه اندازي دفاتر خدمات الكترونيك

عضو كميته طرح مجموعه شهري شهر قزوين

رئيس کميته توسعه دولت الکترونيک و هوشمند سازي از تاريخ 1393 تا کنون

عضو كارگروه راهبردي توسعه مديريت از تاريخ 1393 تا کنون

عضو كميته تدوين برنامه استراتژيک شهر از تاريخ 1393 تا کنون

عضو شوراي سياتگذاري پارک باراجين از تاريخ 1393 تا کنون

عضو کميته برنامه ريزي و نظارت بر امور کلان حوزه املاک شهرداري از تاريخ 1393 تا کنون

دبير يازدهمين همايش شهر وسيماي شهري و ششمين همايش ملي توسعه شهري با عنوان توسعه شهر با مشارکت شهروندان در سال 1393

حامي پروژه هاي مجموعه پارک باراجين از تاريخ 1393 تا کنون       

عضو کميته رفاه شهرداري قزوين از تاريخ 1394 تا کنون

عضو کميسيون معاملات عالي ، موضوع ماده 13 آغيين نامه معاملات شهرداري پايتخت ، در سازمانهاي خدمات طراحي و زيبا سازي ، نوسازي و بهسازي از تاريخ 1394 تاکنون

رئيس و عضو کميته معماري و شهرسازي کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين از تاريخ 1394 تاکنون

عضو دفتر انجمن علمي اقتصاد شهري قزوين از سال 94 تاکنون

عضو شعبه انجمن علمي اقتصاد شهري ايران از سال 94 تاکنون

عضو کارگروه ويژه شهر موزه تاريخ جهان اسلام از سال 1395

عضو ستاد تدوين برنامه پنج ساله شهرداري و رئيس کارگروه تخصصي شهرسازي و معماري از سال 1395

عضو کارگروه TOD شهر قزوين از سال 1395

رئيس کميته معماري و شهرسازي کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين از سال 1395

نماينده شهردار محترم جهت شرکت در جلسات از سال 1395

عضو کميته راهبردي سيزدهمين همايش شهر و سيماي شهري و هشتمين همايش ملي توسعه شهر با عنوان قزوين ، پايلوت اهداف جهاني توسعه پايدارSDG)   ) از سال 1395

عضو ستاد مديريت بحران شهرداري قزوين از سال 1395

عضو کمیسیون املاک منطقه یک، دو و سه شهرداری قزوین 1396

عضو کارگروه عالی شهرسازی و معماری شهرداری قزوین 1396

عضو کارگروه خدمات شهری، بهداشتی، ایمنی و محیط زیست1396

عضو شورای عالی سیاست گذاری 1396

عضو کارگروه اجرای تراموای شهر قزوین1396