مديريت طرحهاي تفصيلي و اجرايي

با عنايت به معاني واژه هاي مثل طرح جامع ، طرح تفصيلي ، حوزه نفوذ ، عملكرد واحد مديريت طرح هاي تفصيلي كه يكي از زير مجموعه هاي حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهر قزوين مي باشد را ميتوان معرفي نمود .

نگرش و خط مشي كلي شهرداري در خصوص استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به كاربريهاي شهري و نيازمنديهاي عمومي شهر و خطوط كلي ارتباطي ( در قالب طرح جامع ) و استفاده از اراضي شهري در سطح محلات ، موقعيت ساخت هر يك از آنها و وضع دقيق شبكه عبور و مرور به ميزان تراكم جمعيت ، تراكم در واحدهاي شهري ، توسعه و حل مشكلات شهري  ( در قالب طرح هاي تفصيلي ) در اين واحد شكل گرفته و پس از طي مراحل تصويب و در قالب دستورالعمل ها مصوبات ملاك عمل شهرداري رخ مي نماياند .

به عبارت ديگر اين مجموعه همواره سعي در رفع و ارائه كليه تغييرات و مغايرتهاي وضع موجود در حد درخواستهاي افراد حقوقي و حقيقي با طرح هاي مصوب به مراجع ذيصلاح ( شامل كميسيون طرح تفصيلي كارگروه مسكن و شهرسازي و شوراي برنامه ريزي استان و در نهايت شوراي عالي شهرسازي و معماري نموده كه بمنظور آشنايي بيشتر توجه شما عزيزان را به برخي از اهم فعاليتهاي انجام شده اين حوزه جلب مي نماييم